ความเห็น 45323

เสวนานอกรอบ

เขียนเมื่อ 
ห้องเรียน KM เป็นสิ่งที่ดีมาก "ทำอย่างไร? ให้น่าตื่นเต้น  กระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้ตื่นตัว  และลุกขึ้นมาเรียนรู้เรื่องดังกล่าว"