"monetary" มีต่อ....ภาค 2

ดวงเด่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
monetaryประกอบกับคำนามอื่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมีอีก.....?

     คำที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการเงินยังมีอีกนะคะ (ตามคำเสนอของอาจารย์แหววค่ะ) คำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ที่มี monetaryเป็นส่วนประกอบคำนาม เช่น

     international monetary system หมายถึง ระบบทางการเงินระหว่างประเทศ

     monetary accommodation หมายถึง ความสะดวกทางการเงิน หรือนโยบายการเงินที่อำนวยความสะดวกทางการเงินให้แก่นโยบายการคลังโดยธนาคารกลางเพิ่มปริมาณ ในช่วงท่รัฐบาลเพิ่มงบประมาณรายจ่าย การเพิ่มปริมาณเงินจะป้องกันมิให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินสูงขึ้น

     monetary base หมายถึง ฐานเงิน หนี้สินหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารกลาง เรียกอีกอย่างว่า เงินกำลังสูง

     monetary growth rule หมายถึง กฎเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์การเงินที่ว่า ธนาคารกลางจะต้องกำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของอุปทานของเงินไว้คงที่  การปฏิบัติตามกฎจะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืดได้เองโดยไม่ต้องใช้นโยบายเศรษฐกิจแก้ปัญหา

     monetary union หมายถึงสหภาพการเงิน กลุ่มประเทศต่างๆที่เข้าร่วมกันอยู่ภายใต้ธนาคารกลางเดียวกันและออกเงินตราใช้ร่วมกัน เช่น เงินยูโร(euro) ที่ใช้กันในประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป(European Union)    

     a monetary unit หมายถึง หน่วยเงินตรา(ของแต่ละประทศ เช่น ประเทศไทย หน่วยเงินตราคือ บาท เป็นต้น)

 

     ของยกตัวอย่างรูปประโยคหนึ่งตัวอย่างจากคำศัพท์ข้างต้นนะคะ

Eventhough the United Kingdom is one of the members of the European Union, the monetary unit of the country is still pound stering.

     ก่อนจบมี idioms เกี่ยวกับเงินมาฝากกัน คือ"Money is the root of all evil."  หมายความว่าปัญหาต่างๆ หรือวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดบนโลกของเรามักมีสาเหตุมาจาก"เงิน"หรือ"ผู้คนที่กระหายเงิน" ดังนั้นเขาจึงเปรียบว่าเงินเป็นบ่อเกิดแห่งปิศาจร้าย...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาอังกฤษน่ารู้ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ถ้าดวงเด่นสนใจ คำนี้น่าจะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญที่ยังต้องการอีกมากในประเทศไทย

มีคำใกล้เคียงที่น่าจะศึกษาอีกเพียบ

affluence, affluent, assets, balance, bank account, banknotes, bankroll, bills, blunt, boodle, bottom dollar, bottomless purse, brass, bread, bucks, budget, bulging purse, bundle, cabbage, capital, cash, cash reserves, change, checking account, chink, chips, coin, coinage, coins, command of money, currency, dinero, do-re-mi, dough, easy circumstances, embarras de richesses, exchequer, fat, filthy lucre, finances, flush, folding money, fortune, fund, funds, gain, gelt, gold, greenbacks, handsome fortune, hard cash, hay, high income, high tax bracket, in clover, in the money, independence, jack, kale, kitty, legal tender, lettuce, life savings, liquid assets, loaded, lolly, loot, lucre, luxuriousness, mammon, material wealth, mazuma, means, medium of exchange, money to burn, moneybags, moneyed, moneys, monied, moolah, mopus, needful, nest egg, net, notes, on Easy Street, ooftish, opulence, opulency, paper money, pecuniary resources, pelf, percentage, pocket, pool, possessions, profit, property, prosperity, prosperous, prosperousness, purse, rake-off, ready money, reserves, resources, rhino, rich, riches, richness, rocks, savings, savings account, scratch, shekels, simoleons, six-figure income, small change, smash, specie, spinach, stiff, stuff, stumpy, substance, sugar, swag, Swiss bank account, take, the ready, treasure, unregistered bank account, upper bracket, wampum, wealth, wealthiness, wealthy, well-heeled, well-to-do, wherewithal

http://www.hyperdictionary.com/search.aspx?define=money

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์หนูจะพยายามหาความรู้ทั้งตามที่อาจารย์แนะนำ และจากแหล่งอื่นค่ะ