จรรยาบรรณ

โดย อดุล จันทรศักดิ์
หนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

คือ ... ความดี ความงาม ความหมดจด
คือ ... คำหยาด เกียรติยศ อันสะอ้าน
คือ ... ค่านิยม อุดมคติ ปณิธาน
คือ ... หลักการ สำหรับ กำกับใจ

คือ ... กฎ กติกา แห่งอาชีพ
คือ ... แสง ดวงประทีป สว่างใส
คือ ... วิถี นิติธรรม เรืองรำไร
ประพฤติเถิด ประพฤติใน จรรยาบรรณ

"คุณค่าของข้าราชการไทย" ค่ะ