ความเห็น 44173

"monetary" มีต่อ....ภาค 2

เขียนเมื่อ 

ถ้าดวงเด่นสนใจ คำนี้น่าจะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญที่ยังต้องการอีกมากในประเทศไทย

มีคำใกล้เคียงที่น่าจะศึกษาอีกเพียบ

affluence, affluent, assets, balance, bank account, banknotes, bankroll, bills, blunt, boodle, bottom dollar, bottomless purse, brass, bread, bucks, budget, bulging purse, bundle, cabbage, capital, cash, cash reserves, change, checking account, chink, chips, coin, coinage, coins, command of money, currency, dinero, do-re-mi, dough, easy circumstances, embarras de richesses, exchequer, fat, filthy lucre, finances, flush, folding money, fortune, fund, funds, gain, gelt, gold, greenbacks, handsome fortune, hard cash, hay, high income, high tax bracket, in clover, in the money, independence, jack, kale, kitty, legal tender, lettuce, life savings, liquid assets, loaded, lolly, loot, lucre, luxuriousness, mammon, material wealth, mazuma, means, medium of exchange, money to burn, moneybags, moneyed, moneys, monied, moolah, mopus, needful, nest egg, net, notes, on Easy Street, ooftish, opulence, opulency, paper money, pecuniary resources, pelf, percentage, pocket, pool, possessions, profit, property, prosperity, prosperous, prosperousness, purse, rake-off, ready money, reserves, resources, rhino, rich, riches, richness, rocks, savings, savings account, scratch, shekels, simoleons, six-figure income, small change, smash, specie, spinach, stiff, stuff, stumpy, substance, sugar, swag, Swiss bank account, take, the ready, treasure, unregistered bank account, upper bracket, wampum, wealth, wealthiness, wealthy, well-heeled, well-to-do, wherewithal

http://www.hyperdictionary.com/search.aspx?define=money