๒๒.ค่ายจิตอาสา รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ : ค่ายไร้กรอบแต่ไม่ไร้ใจ GotoKnow จัดให้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน ครั้งที่ ๔

         ค่ายจิตอาสา รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ : ค่ายไร้กรอบแต่ไม่ไร้ใจ GotoKnow จัดให้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน ครั้งที่ ๔  เดิมมีแผนการว่าจะไปจัดที่โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพท.น่าน เขต ๒ ในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓  แต่ครั้งนี้เยาวชนที่บ้านห้วยปลาหลด มีความสนใจอยากจะให้มีการจัดกิจกรรมค่าย ฯ จึงยินดีจัดให้เป็นครั้งที่ ๔  ส่วนที่โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ เลื่อนเป็นครั้งที่ ๕ ตามกำหนดการเดิม

       บ้านห้วยปลาหลด ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ  สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี    ในด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมค่าย ฯ  โดยเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  จำนวน ๓๕ คน 

         การจัดกิจกรรมครั้งนี้  เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "เยาวชนคนรักถิ่น บ้านห้วยปลาหลด"  เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถเป็นผู้แนะนำ อธิบาย เล่าประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว และประวัติของท้องถิ่นได้  โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนของการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนัก รักและหวงแหน วัฒนธรรมของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ปลอดภัยจากยาเสพติด  ห่างไกลอบายมุข และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนและเยาวชนทั่วไป  รวมทั้งมีความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าและศักยภาพชาติพันธุ์ ของตนเอง 

          นอกจากนี้การได้ทำกิจกรรมและการอยู่ร่วมกัน  จะได้เรียนรู้การแสดงออกของความมีน้ำใจ การช่วยเหลือ การเอื้ออาทรต่อกัน จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะความมีจิตสาธารณะและความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมตามโอกาส

         การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ ครั้งนี้มีกำหนด ๔ วัน ๓ คืนคือวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม - วันอังคารที่ ๒๗ กรกฏาคม  ๒๕๕๓ มีกำหนดการดังนี้ 

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๓ 

ภาคเช้า : ลงทะเบียนและพิธีเปิดค่าย  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา

ภาคบ่าย : กิจกรรมสัมพันธ์  / BAR ความคาดหวัง

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ภาคเช้า :    Walk Rally   ทักษะชีวิต 

ภาคบ่าย  :   สันทนาการ เรียนรู้การตั้งคำถาม

ภาคค่ำ  :  ระดมความคิดการตั้งคำถาม

วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ภาคเช้า :  สันทนาการ / ไปเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ภาคบ่าย : ไปเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ภาคค่ำ : สร้างองค์ความรู้

วันอังคารที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ภาคเช้า : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภาคบ่าย  : AAR  / ปิดค่าย 

            การจัดค่ายครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมจิตอาสา ไม่มีข้อกำหนดของงบประมาณ  ไม่มีค่าดำเนินการ เหมือนกับกิจกรรมการจัดค่ายฯ ที่ผ่านมา ส่วนอาหารได้มาจากวัตถุดิบในพื้นถิ่นและการบริจาคของคนในชุมชน  และผู้มีเมตตาจิตให้ความอนุเคราะห์  นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนสิ่งของรางวัลจาก GotoKnow.org 

          ขอเชิญชวนสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ฯ ประเด็น "เยาวชนคนรักถิ่น บ้านห้วยปลาหลด"  โดยไม่จำกัดจำนวน  ขอขอบพระคุณผู้มีเมตตาจิตที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุน   และขอขอบคุณอาร์ม อาภาวรรณและทีมงาน GotoKnow.org  ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สิ่งของ รางวัลสำหรับการจัดกิจกรรม

        ขอขอบพระคุณ  ผู้ใหญ่ใจดีให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดค่ายจิตอาสาครั้งนี้

        ๑. คุณหมอเล็ก ภูสุภา และคุณแป็ก  โอนเงินผ่านบัญชี  ๓,๐๐๐  บาท

 

 

 สถานที่จัดกิจกรรมค่ายฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  จิตสาธารณะ

คำสำคัญ (Tags)#จิตอาสา gotoknow#ครูคิม นพวรรณ#ค่ายเยาวชนคนรักถิ่น : บ้านห้วยปลาหลด

หมายเลขบันทึก: 366317, เขียน: 14 Jun 2010 @ 10:44 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 125, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เขียนเมื่อ 

ค่ายจิตอาสา รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ : ค่ายไร้กรอบแต่ไม่ไร้ใจ นี้
อ่านแล้วน่าไปร่วมกิจกรรมมากนะคะ
ดูวันเวลาก็เหมาะสม
น่าสนใจคะ

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมเยือนในเบื้องต้น พร้อมส่งกำลังใจครับ

ต้องการปัจจัยด้านใดติดต่อมาได้นะครับ...

เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทายค่ะพี่คิมคนเก่ง

                          แอบแวะมาหา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่คิม...ค่ายสี่คลอดแล้ว...เย้ๆ...

พี่คิมสบายดีนะคะ...เป็นกำลังใจให้พี่คิมเสมอค่ะ...

ยังไม่กล้าสมัครค่ะ..แหะๆ...แต่ก็ยังอยากไปด้วยเหมือนเคยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

 • ผ่านไปผ่านมา เพิ่งได้เวลาอ่านรายละเอียดค่ะ
 • ที่โรงเรียนจัดค่าย "ส่งเสริมรักการอ่าน"  26-30 ค่ะ
 • รณรงค์ให้นักเรียนรักการอ่าน โดยบูรณาการเอากิจกรรมวัน ภาษาไทยแห่งชาติ
 • กับกิจกรรมห้องสมุด จัดกิจกรรมคราวเดียวกันค่ะ
 • เห็นพี่คิมมีความสุขกับการจัดกิจกรรมค่าย ก็สุขใจไปด้วย
 • ขอส่งกำลังใจให้งานประสบความสำเร็จด้วยดี และมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ
เขียนเมื่อ 

ครูคิมค่ะ กอไปเจอเด็กคนนึงค่ะ น่าตาน่ารักเชียวค่ะ

ฝากครูคิมให้ดูแลด้วยน่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 

อิอิ ^_______________________________________-^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเพชรน้ำหนึ่ง

มาทักทายถือว่าให้กำลังใจแล้วค่ะ  หากมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมบ้างนะคะ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเอมอร กศน.อยุธยา

ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ  ขอขอบคุณที่มาให้กลังใจค่ะ  กิจกรรมค่ายเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ทั้งครูและผู้เรียนค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องบุษรา

ขอขอบคุณสำหรับภาพ เหมาะสมกับบรรยากาศทีเดียวค่ะ พี่คิมดูแล้วชอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพี่ใหญ่นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

ตอนแรกตั้งใจจะทำเสื้อขาย  ตอนนี้เสื้อทำไม่ทัน แต่น้อง ๆ ที่ห้วยปลาหลดมีความสนใจค่าย ก็คุยกันกับน้องหนานเกียรติ ตกลงจัดให้ค่ะ  ขอขอบพระคุณในความกรุณาพี่ใหญ่อีกครั้งค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องภัทรานิษฐ์

พี่คิมมีนิสัยเอกเขนกอยู่แล้วค่ะ เหมาะสมกับชีวิตติดดินแบบบ้าน ๆ ค่ะ  ขอขอบคุณที่มาส่งกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ผอ.พรชัย

ทำได้ค่ะ  ใจพร้อมลุยค่ะ เราจับมือกันทีมเดิม ๆ

เขียนเมื่อ 

พี่คิมที่รัก

ส่งกำลังใจให้กับชาวค่ายทุกคน ต้นแบบที่ดีมีความเสียสละ ย่อมก่อให้เยาวชนได้รับสิ่งดี ๆ เช่นกัน

  ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานนะคะ อนุโมทนาบุญค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องอิงชาดา ~natadee

คราวนี้ถ้าไม่ทันก้ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าไปเราก็จะได้พักบ้านพักของน้องหนานค่ะ  คราวหน้าโน้น...ไปน่านโต้ลมหนาวค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณสุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ

ขอขอบคุณที่มาทิ้งร่องรอยไว้เป็นกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องเอื้องแซะ

กิจกรรมเหสริมหลักสูตร  ที่เด็ก ๆ และครูสามารถปลดล็อกทางความคิดได้ดีที่สุดค่ะ  ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องnamsha

ขอขอบคุณค่ะ สักวันหนึ่งพี่คิมคิดว่าจะมาร่วมกิจกรรมของน้อง เพื่อเรียนรู้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์นาย สามารถ เศรษฐวิทยา

แค่เพียงเข้ามาชมมาดูว่าพวกพี่คิมทำอะไรกันก็นับว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งแล้วค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณgannigar

ด้วยความยินดีค่ะ หากสนใจร่วมกิจกรรม  ขอขอบพระคุณมากค่ะ เป็นกิจกรรมเรียบง่ายค่ะ แต่ครบกระบวนการ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องPhornphon

ขอขอบพระคุณค่ะ น้องพรพลสนับสนุนตลอดมา  แล้วแต่น้องจะกรุณาค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณkrugui Chutima

ได้กำลังใจจากครูกรี้ร์แล้ว  มีพลังใจเพิ่มขึ้นมากค่ะ เด็ก ๆ ที่บ้านหนองหนานเกียรติอยากเข้าค่าย จึงหันมาจับมือกัน..เอาก็เอา..จัดให้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

เที่ยวนี้เด็กโตค่ะ  น้องเมย์ว่างก็เชิญนะคะ สองหนุ่มชุดเดิมก็มาค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องอิงจันทร์

เด็ก ๆ เขาต้องการ จับมือกันได้ก็ทำได้ค่ะ ทีมเดิมค่ะ ง่าย ๆ สนุกแต่กระบวนการครบถ้วนค่ะ  ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องไผ่ไม่มีกอ

แอ๊บ ๆ ๆ ๆ  แต่ไม่ขาดบาทและไม่ล้นบาท เต็มบาทพอดีค่ะ ไม่ขาด ไม่เกิน น้องกอกล้ามาประชันไหมคะ ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ ไม่มีใครฮา เราก็ฮาเองเน๊อะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องphayorm แซ่เฮ

น้องสาวพี่  สบายดีนะคะ สุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง  พี่คิมได้แต่ตอบเม้นท์ของตนเอง ไปเยี่ยมเพื่อนน้อยมากค่ะ ขอขอบคุณที่น้องมาให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่คิมจ๋า...

จริงๆแล้วเมธ์ไม่ได้เกี่ยงเด็กเล็กหรือเด็กโตหรอกนะคะ

ได้หมดค่ะ...ใจไปแล้ว...มีให้ค่ายพร้อม...

แต่...นั่นสิคะทำไมต้องมีแต่ก็ไม่รู้...คงเป็นเพราะเมธ์เองมากกว่า...

ที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ค่ายได้จนสำเร็จ...ค่ายหน้า...เมธ์ก็ยังอยากจะไป

มีส่วนร่วมค่ะ...อาจไม่สามารถอยู่ได้ตลอดค่าย...แต่ก็จะไปค่ะ...

เพราะยกเลิกงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้ว...กลัวงานเค้าเสีย...

เพราะเมธ์ชอบตะลอนทัวร์...

เดือนหน้าถ้ามีโอกาสยังไม่ลืมคำชวนของพี่คิมนะคะ   คิดถึงพี่คิมค่ะ

ดูแลสุขภาพนะคะ...พี่คิม...

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจ เพื่อเด็กๆที่น่ารักครับ สู้ๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม ขอบคุณค่ะดีใจที่ไปเยี่ยมค่ะ แล้วที่ดอยมูเซอคงมีเห็ดนะคะ แล้วถามอ้ายหนานกำว่าจะเอาก่อน้ำพริกข่าแบบประหยัดไม่ต้องมียี่ห้อนะคะ จะแป๋งฮื้อได้หนา..อู้แต้เจ้า

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 

มาร่วมให้กำลังใจกับผู้ใหญ่ใจดี ที่จัดกิจกรรมให้กับเด็ก  ขอให้อานิสงส์ของการทำความดีของทุกท่าน ส่งผลให้มีแต่ความสุขกายสบายใจ อิ่มเอมกับการเป็นผู้ให้ค่ะ

 

พิณเพชร
IP: xxx.128.244.253
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

หนูและเพื่อน ๆ  ๔ คน สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสาค่ะ  จะติดต่อทางไหนและมีวิธีการไปพบกันอย่างไรคะ เพราะดูแล้วเป็นวันหยุด  อยากทำตัวเป็นประโยชน์เหมือนพวกพี่ ๆ ทำกันค่ะ หนูและเพื่อจะเตรียมตัวหารับบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ไปร่วมค่ะ  หนูขอขอบคุณค่ะ

พิณเพชร  วิชชุนันท์  จอมใจ   กุลพัตร 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

ครั้งนี้พี่คิมว่าเราจะได้เที่ยว  เพราะกิจกรรมเน้นเที่ยวไปในชุมชนค่ะ ไม่เหมือนค่ายของเด็กเล็กวันนั้น

น้องบอย น้องอิก  พี่คิมติดต่อไปแล้ว โอเคค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเดชา

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ  จะพยายามทำกิจกรรมนี้ไปเรื่อย ๆ ค่ะ  ผลการจัดกิจกรรมจะติดตามมาเล่าให้ฟังในบันทึกค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องrinda

ด้วยความยินดีค่ะ ถ้าไม่ถามอ้ายหนาน  พี่คิมตอบแทนได้ไหมคะ  อยากเห็นหน้าตาและอยากทานคงหอมกลิ่นข่าน่าดูนะคะ  ขอขอบคุณทีมาส่งกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องครูใจดี

น้องมาส่งกำลังใจให้พวกเรา ก็รู้สึกดีใจและขอขอบคุณมากค่ะ  พวกเรากลุ่มเดิมจับมือกันว่าควรจะทำต่อไปเรื่อย ๆ   ครั้งนี้เสร็จก็ต้องรอขายเสื้อเอาเงินไปจัดค่ายหน้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

นงค์  มาร่วมเป็นกำลังใจค่ะครูคิม

ค่ายจิตอาสามีประโยชน์จริงๆ

เขียนเมื่อ 

มาติดตามกิจกรรมดีๆ ของคนอาสา โกทูโน

เป็นแรงใจให้คุณครูครับ สู้ๆๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องพิณเพชรและเพื่อน ๆ

ยินดีต้อนรับค่ะ  เป็นการจัดกิจกรรมที่เรียบง่าย กระบวนการครบถ้วนค่ะ  ไม่ต้องมีอะไรไปก็ได้ แค่ความร่วมแรงร่วมใจก็ดีที่สุดแล้วนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์น้องMSU-KM :panatung~natadee

กำลังใจจากเพื่อน ๆสมาชิกมีความสำคัญต่อพวกเรามากค่ะ งานนี้ใช้อาหารวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะ ได้รับสิ่งของช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย  แต่ค่ายฯ มีความสำเร็จค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องคนตานี

ขอขอบคุณค่ะ  งานนี้จะจัดกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการมากขึ้น ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจ  เป็นงานที่ทำเพื่อ GotoKnow ค่ะ ทำด้วยใจตามชื่อค่ายฯ ค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ พี่คิมP
 • แวะมาชื่นชมกิจกรรมดี ๆ ค่ะ
  เห็นบรรยากาศ  และข้อมูลการจัดกิจกรรมก็มองเห็นภาพอนาคตที่งดงาม
 • ขอบพระคุณสำหรับกิจกรรมจิตอาสาที่สร้างสรรค์ค่ะ
 • มาเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ทีมงานค่ะ
IP: xxx.128.34.211
เขียนเมื่อ 

พี่คิมอ้อยเล็กเข้าระบบไม่ได้จ้า...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องธรรมทิพย์

พี่คิมนำบันทึกการจัดค่ายฯ ขึ้นมาบอกเล่า บอกกล่าว เพื่ออยากได้กำลังใจและแรงเชียร์จากสมาชิกชาวบล็อกค่ะ 

ขอขอบคุณน้องหน่อยมากนะคะที่มาให้กำลังใจ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องอ้อยเล็ก

Restart  เครื่องก่อนนะคะ และเข้าใหม่อีกทีค่ะ พี่คิมเคยเป็น  และถามน้อง ๆ เขาแนะนำมาแบบนี้ก็เข้าระบบได้ค่ะ...สู้  ๆ ๆ ๆ ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครูคิมคะ วินาทีที่กำลังเป็นผู้ให้ ทราบจากผู้ร่วมอนุโมทนาบุญว่า เขาผ่านวิกฤติเรื่องเกี่ยวกับการงานค่ะ เวลาใกล้ ๆ กันมาก ๆ

อานิสงส์ของบุญ นะคะ

ขอบคุณพี่คิมเช่นกันที่ ให้โอกาส หมอเล็ก เป็นผู้ให้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณหมอภูสุภา

ขอขอบพระคุณสำหรับความเมตตาที่ได้ช่วยเหลืออนุเคราะห์สมทบทุนการจัดค่ายฯ  ครั้งนี้  ความจริงแล้วพี่คิมรู้สึกเกรงใจที่จะขอรับการบริจาคมากค่ะ  รอจะจำเสื้อออกจำหน่าย  แต่เสื้อยังไม่เสร็จค่ะ

คราวนี้น้อง ๆ ที่บ้านห้วยปลาหลดมีวันหยุดติดต่อถึง ๔ วันจึงรีบไปจัดให้ก่อนค่ะ  ขอให้คุณหมอและเพื่อนประสบความสำเร็จและมีความสุขจากอนานิสงส์ผลบุญตลอดไปนะคะ 

"การให้" เป็นคุณค่าทางใจและยิ่งใหญ่มากค่ะ 

เขียนเมื่อ 

พี่คิมครับ...

โห... ล้นหลามจริง

ผู้ใหญ่และเด็ก ๆ ที่บ้านห้วยปลาหลดตื่นเต้นมาก ๆ ครับ

แม้ว่าหมู่บ้านนี้จะมีคนเข้าไปเยี่ยมบ้าง แต่โดยมากก็เป็นการเข้าไปทำกิจกรรมช่วงสั้น ๆ รวมทั้งนำสิ่งของเข้าไปแบ่งปัน

ที่นี่ไม่เคยมีการจัดค่ายฯ มาก่อนเลยครับ

อดีตผู้ใหญ่บ้านเพื่อนผมบอกว่า เขาจะชักชวนชาวบ้านให้ร่วมกันบริจาคค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารในค่ายครับ

สำหรับที่บ้านห้วยปลาหลด...

เป็นหมู่บ้านที่ผมผูกพันมากครับ

เคยเข้าเฝ้าในหลวงต้ังแต่ยังจำความไม่ได้

เคยใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่นี่หลายปี

ตอนเป็นพระก็มีโอกาสอยู่ที่นี่ระยะเวลาสั้น ๆ

ที่นี่เป็นห้องเรียนของผมหลายเรื่องครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่น่าชื่นชมครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนานเกียรติ

การเขียนบันทึกเรื่องการจัดค่าย เขียนในนามของส่วนรวมนะคะ แต่ก็เกรงใจคนอ่านมากเหมือนกัน

ไม่อยากรบกวนใด ๆ เพราะน้องอาร์มช่วยเรื่องสิ่งของรางวัลสำหรับเด็ก ๆ อยู่แล้วนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องครูพลาย

นี่แหละค่ะ สำคัญคือกำลังใจเหนือกว่าทรัพย์สินเงินทองค่ะ  ขอขอบคถุณน้องครูพลายมากนะคะ

หิ่งห้อย
IP: xxx.19.236.158
เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ

หากสนใจเข้าร่วมไปค่ายด้วย ต้องทำยังไงคะ

และเป็นกำลังใจ กับครูคิม และทีมงานค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ชื่อหิ่งห้อยเหมือนชื่อเพื่อนรักคนหนึ่ง หายหน้าไป ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าคะ หากไม่ใช่ก็ขออภัยค่ะ

ด้วยความยินดีหากจะไปร่วมกิจกรรมเชิญติดต่อไปทางเมล์นะคะ  ขอต้อนรับด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..พี่ครูคิม

มาร่วมแสดงความยินดีกับกิจกรรมดีๆ ของพี่ครูคิมและทีมงาน

อยากไปร่วมบ้างจัง แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเปล่า

ขอส่งแรงใจให้พี่ครูคิม และทีมงานก่อนแล้วกัน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูคิม

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูคิม

ดีใจมากเลยค่ะ ที่ครู ส่งข้อความให้ทาง gotoknow

และดีใจเรื่องจิตอาสาค่ะ

อยากไปร่วมโครงการนี้มากเลยค่ะ

อันดับแรก ขอเลขที่บัญีชี เพื่อโอนเงินช่วยเหลือได้ไหมคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูเล็ก

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ การที่ได้ไปจัดกิจกรรมค่ายแต่ละครั้งเหนื่อยอ่อนค่ะ แต่หายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขเล็ก ๆ ค่ะที่ได้เป็นผู้ให้  ถ้าหากมีเวลาก็ยินดีต้อนรับน้องครูเล็กค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะศิรินทร มีวงศ์

ยินดีที่ได้รู้จัก และขอขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้พี่คิมและเพื่อน ๆค่ะ รอติดตามอ่านกิจกรรมได้นะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณGoodDream

ขอขอบพระคุณในความกรุณาช่วยเหลือเมตตาต่อน้อง ๆ มากนะคะ เดิมเราจะเปิดบัญชีด้วยกัน แต่เรายังไม่มีเวลาจะมานัดพบพร้อม ๆกัน ทีมงานจึงอนุญาตให้พี่คิมใช้บัญชีของตนเองก่อน  โปรดแจ้งยอดมาในบันทึกด้วยนะคะ  จะได้แสดงต่อผู้อ่านค่ะ  บัญชีออมทรัพย์นางนพวรรณ พงษ์เจริญ ธนาคารไทยพาณิช (มหาชน) จำกัด สาขาเทศโก้โลตัส ท็อปแลนด์ พิษณุโลก เลขที่937-209168-4

ได้แต่ส่งใจไปร่วม..เช่นเคยครับพี่ครู..^^

งานกำลังเข้า..มากมาย...

รับส้มไหนดีครับ...??

เขียนเมื่อ 

ขอส่งกำลังใจให้นะคับ อยากไปร่วมจริงๆๆ แต่ติดเรียนอะคับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องเกษตร(อยู่)จังหวัด

ขอขอบคุณสำหรับกำลัใจ อย่าลืมแวะไปสั่งจองเสื้อนะคะ เอาให้ครบสมาชิกทุกคนด้วยหละ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะnamsanor

ขอขอบคุณค่ะ แค่มาทักทายถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งค่ะ  คราวหน้าเดือนธันวาคม ไปจัดที่น่านค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย

พี่คิมตอบรายละเอียดที่เมล์แล้วนะคะ ด้วยความยินดีที่จะได้รู้จักและทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับ
 • แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ
 • หากจัดเวลาได้อาจจะแวะไปเยี่ยมค่ายครับ
 • แต่ที่แน่ๆ ขอส่งแรงใจมาให้ทุกท่านก่อนนะครับ 
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะสิงห์ป่าสัก

สบายดีนะคะ งานคงยุ่งนะคะกับการพัฒนา  ขอขอบคุณในความปรารถนาดีค่ะ หวังว่าคงได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะ

ตอนนี้กำลังเตรียมงานค่ายฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีและความอนุเคราะห์จากชาว LABS ค่ะ

เขียนเมื่อ 

    พี่คิมค่ะ  หนูขอฝากของไปเยี่ยมค่ายค่ะ..

ในบันทึกล่าสุดของครูบันเทิง   ....

จิตอาสา จากแดนใต้..ฝากถึงค่าย Gotoknow..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะNew.ครูบันเทิง

ขอขอบคุณมากนะคะ  ขอให้น้องมีความสุขค่ะ พี่คิมจะไปเรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ กิจกรรมน่าสนใจจัง

มีโอกาศคงได้เข้าร่วมนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณร้าย...ความคิด

ด้วยความยินดีค่ะ หากมีโอกาสขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายฯ กันนะคะ

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมน่าสนใจมากกกกกกกกกกกค่ะ แต่ว่าติดวันทำงานจันทร์-อังคาร

โอกาสหน้าถ้าเป็นเสาร์-อาทิตย์คงได้ไปด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณคุงคู๋

เป็นวันหยุดติดต่อกัน ๔ วันค่ะ เทศกลาลเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา  ขอขอบคุณค่ะที่มห้ความสนใจ หวังว่าคงได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะพี่คิม...

เทียนน้อยยังไม่ลงตัวเลยค่ะ...คำสั่งงานวันเข้าพรรษายังไม่ออก

เลยไม่รู้ว่าจะตรงกับวันไหนบ้าง...

แต่เทียนน้อยก็จะไปร่วมค่ายเท่าที่ไปได้นะคะ...กำลังรอลุ้นค่ะ...แหะๆ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูคิม

อรเข้า่มาใหม่ๆ ค่ะ เพิ่งเห็นว่ามีกิจกรรมน่าสนใจ อรกำลังเรียน วิชาชีพครูค่ะ

อยากจะไปร่วมด้วย ต้องทำยังไงบ้างคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

รับทราบค่ะ  ขอขอบคุณ คิดถึงเสมอ คราวหน้าจะพาไปไกล ๆ ที่ไม่มีใครตามทันนะคะ ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องบังอร

ด้วยความยินดีค่ะ เราไปนัดพบกันที่ตากวันที่ ๒๓ ตอนเย็นค่ะ แล้วไปค้างคืนที่รีสอร์ทที่เห็นในภาพ เสื้อสีส้มเป็นเจ้าของรีสอร์ทค่ะ ไม่เสียตังค์ค่ะ

ติดต่อพี่คิมได้ค่ะ 084-5794848

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูคิม

สนใจอยากไปร่วมกิจกรรมด้วย อันนี้ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษมั้ยค่ะ

ตกลงว่าไม่คลาดเคลื่อนได้มีโอกาศไปร่วมค่ายด้วยน่ะ ต้องทำอะไรบ้างคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย 

ด้วยความยินดีค่ะ เราไปนัดพบกันที่ตากวันที่ ๒๓ ตอนเย็นค่ะ แล้วไปค้างคืนที่รีสอร์ทที่เห็นในภาพ  ติดต่อพี่คิมได้ค่ะ 084-5794848

น้องไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกนะคะ  แล้วเราไปคุยกันว่าจะทำอะไรกันบ้าง

สวัสดีครับกิจกรรมค่ายน่าเข้าร่วมมากครับถ้ามีโอกาศคงได้ร่วมงานนะครับขอส่งแรงใจเป็นกำลังใจอีกคนนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะนาย อัมพร อ๊อด คำภูเวียง

อีกไม่กี่วันแล้วนะคะ  ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจ หากมีโอกาสเชิญร่วมกิจกรรมค่ายฯ นะคะ  ยินดีต้อนรับค่ะ

คราวหน้าพวกเราจะไปจัดที่จังหวัดน่าค่ะ รอติดตามข่าวนะคะ

เขียนเมื่อ 

ถ้ามีโอกาสคงได้ร่วมด้วยช่วยพี่นะครับ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..พี่ครูคิม

มาติดตามกิจกรรมค่ายค่ะ

น่าสนใจมั๊กๆ อยากไปบ้าง

ทำไงดี..ติดวันศุกร์ นักเรียนสอบ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องราชิต สุพร

ถ้ามีโอกาสเชิญนะคะ  ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องครูเล็ก

การไปทำกิจกรรมเหมือนกับการไปทำงานและพักผ่อน เรียนรู้ไปด้วย  หากมีโอกาสเชิญนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่คิม

ชอบจังค่ะแต่ติดที่ว่าเวลายังไม่ลงตัว เอาไว้จะรอโอกาสหน้าน่ะค่ะ เพราะส่วนตัวแล้วชอบเข้าค่ายอาสามากค่ะ

ขอบคุรที่มีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะ

หนูตาล

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องnamtan

ด้วยความยินดีค่ะ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เป็นกลังใจอย่างยิ่งนะคะ  โอกาสหน้ายังมีอีกค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย

น้องได้เวลาขึ้นรถ และรถถึงตากตอนไหน แจ้งพี่คิมด้วยนะคะ  จะได้รอรับตรงเวลาค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาส่งกำลังใจค่ะ

คิดถึงค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาส่งกำลังใจคะพี่คิม...ได้สมาชิกร่วมค่ายกี่คนแล้วค่ะ...^_^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่krutoiting

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ  รอพบกันที่น่านนะคะพี่ต้อย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

ครั้งนี้ได้น้องคนหน้าใหม่  นักกิจกรรมตอนนี้ได้ ๘ ท่านแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

พวกเราขอขอบคุณน้องอาร์มที่ช่วยเป็นธุระจัดการเรื่องสิ่งของ รางวัลมอบสำหรับการจัดค่ายฯ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...พี่ครูคิม

วันนี้แล้ว ค่ายจิตอาสากำลังจะมาถึง

ขอส่งแรงใจไปยังสมาชิกชิกค่ายจิตอาสาทุกๆท่าน

ยินดีและดีใจที่คนไทยมีน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน

โดยเฉพาะพี่ครูคิม ครูเล็กประทับใจในความเป็นพี่ครูคิมตั้งแต่ได้อ่านบันทึกนี้

http://gotoknow.org/blog/krukim21/249038

กับอคำถามตนเอง 4 คำถาม

๑.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่

๒. สามารถตอบข้อสงสัยของคนอื่นหรือไม่

๓. จะรักษาคุณภาพได้แค่ไหน

๔.   มีอะไรที่ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจอีกบ้าง

เป็นคำถามที่ชวนให้คิดและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นอย่างยิ่ง

และที่สำคัญต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ด้วยตนเอง

ขอบคุณ..ข้อคิดดีๆของพี่ครูคิม

หากมีโอกาสจะติดตามพี่ครูคิมไปบ้างค่ะ... 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูเล็ก

ขอขอบคุณน้องครูเล็กมากนะคะ  ที่เป็นกำลังใจเกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลาค่ะ  พี่คิมรู้สึกซึ้งใจมากค่ะ

วันนี้ไปซื้อของ เตรียมงานกับน้องหนานเกียรติ สำหรับกิจกรรมวันพรุ่งนี้  พี่คิมจะออกจากพิษณุโลกตอนเช้ามืดค่ะ

และ...จะเก็บจำความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับจากน้องเล็กไปนานแสนนานค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้น้องเช่นกัน

รอติดตามอ่านเรื่องเล่าของกิจกรรมนี้นะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม...

พี่คิมเดินทางถึงแล้วใช่ไหมค่ะ...

มาส่งกำลังใจให้ชาวค่ายค่ะพี่คิม...

คิดถึงพี่คิมค่ะ ^_^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องเมธ์เทียนน้อย

พี่คิมเดินทางพรุ่งนี้เช้ามืดค่ะ รอสมาชิกอีก ๓ ท่าน  ทำงานราชการกลับเย็นมากค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ รอตามอ่านเรื่องเล่านะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม มาแก้ตัวก่อนค่ะเป็นวันหยุดจริงๆค่ะ แต่ภาระลูกๆอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะ ไปรับและจะไปส่งเดินทางเยี่ยมญาติกับลูกๆค่ะ..พ่อบ้านเรียนวันหยุดค่ะ ภาระมากมายขอส่งกำลังใจไปก่อนนะคะ สัญญาว่าจะขอร่วมให้ได้ค่ะสักครั้งและการร่วมบริจาคค่ะพี่ครู..ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่..

เขียนเมื่อ 

มาอีกรอบค่ะ ฝากความคิดถึงหาหนานเกียรติ น้องเฌวา ที่น่ารักน่าชัง ค่ะ และทุกท่านที่ร่วมงาน ที่มีจิตอาสาเพื่อเด็กน้อยของชาติไทยค่ะ ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องrinda

ขอขอบคุณในความปรารถนาดีมาก ๆ ค่ะ แต่คราวหน้าที่น่านต้องขอจองตัวไว้แต่เนิ่น ๆ นะคะ

วันนี้พี่คิมกับน้องหนานเกียรติไปซื้อของรางวัล และอุปกรณ์สำหรับเด็ก ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

วันนี้น้องคิมคงเริ่มกิจกรรมค่ายแล้วนะคะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

สำหรับพี่ที่โรงเรียนทำกิจกรรมภาษาไทยกันค่ะ

อาการน่าเป็นห่วงมากๆ สำหรับเด็ที่โรงเรียนยุคนี้

หวังว่าเด็กๆที่นี่คงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

มูลนิธิหมอ 19 บาท กำลังพิจารณาหากิจกรรมดีๆอย่างที่ ครูคิม ดำเนินการ รบกวนครูคิมขอรายละเอียดเพิ่มเติม จะอีเมลหรือสะดวกโทร 08-1855-9902 ขอบคุณครับ.....ใหญ่.....

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น