๒๒.ค่ายจิตอาสา รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ : ค่ายไร้กรอบแต่ไม่ไร้ใจ GotoKnow จัดให้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน ครั้งที่ ๔

         ค่ายจิตอาสา รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ : ค่ายไร้กรอบแต่ไม่ไร้ใจ GotoKnow จัดให้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน ครั้งที่ ๔  เดิมมีแผนการว่าจะไปจัดที่โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพท.น่าน เขต ๒ ในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓  แต่ครั้งนี้เยาวชนที่บ้านห้วยปลาหลด มีความสนใจอยากจะให้มีการจัดกิจกรรมค่าย ฯ จึงยินดีจัดให้เป็นครั้งที่ ๔  ส่วนที่โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ เลื่อนเป็นครั้งที่ ๕ ตามกำหนดการเดิม

       บ้านห้วยปลาหลด ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ  สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี    ในด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมค่าย ฯ  โดยเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  จำนวน ๓๕ คน 

         การจัดกิจกรรมครั้งนี้  เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "เยาวชนคนรักถิ่น บ้านห้วยปลาหลด"  เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถเป็นผู้แนะนำ อธิบาย เล่าประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว และประวัติของท้องถิ่นได้  โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนของการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนัก รักและหวงแหน วัฒนธรรมของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ปลอดภัยจากยาเสพติด  ห่างไกลอบายมุข และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนและเยาวชนทั่วไป  รวมทั้งมีความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าและศักยภาพชาติพันธุ์ ของตนเอง 

          นอกจากนี้การได้ทำกิจกรรมและการอยู่ร่วมกัน  จะได้เรียนรู้การแสดงออกของความมีน้ำใจ การช่วยเหลือ การเอื้ออาทรต่อกัน จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะความมีจิตสาธารณะและความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมตามโอกาส

         การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ ครั้งนี้มีกำหนด ๔ วัน ๓ คืนคือวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม - วันอังคารที่ ๒๗ กรกฏาคม  ๒๕๕๓ มีกำหนดการดังนี้ 

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๓ 

ภาคเช้า : ลงทะเบียนและพิธีเปิดค่าย  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา

ภาคบ่าย : กิจกรรมสัมพันธ์  / BAR ความคาดหวัง

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ภาคเช้า :    Walk Rally   ทักษะชีวิต 

ภาคบ่าย  :   สันทนาการ เรียนรู้การตั้งคำถาม

ภาคค่ำ  :  ระดมความคิดการตั้งคำถาม

วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ภาคเช้า :  สันทนาการ / ไปเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ภาคบ่าย : ไปเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ภาคค่ำ : สร้างองค์ความรู้

วันอังคารที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ภาคเช้า : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภาคบ่าย  : AAR  / ปิดค่าย 

            การจัดค่ายครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมจิตอาสา ไม่มีข้อกำหนดของงบประมาณ  ไม่มีค่าดำเนินการ เหมือนกับกิจกรรมการจัดค่ายฯ ที่ผ่านมา ส่วนอาหารได้มาจากวัตถุดิบในพื้นถิ่นและการบริจาคของคนในชุมชน  และผู้มีเมตตาจิตให้ความอนุเคราะห์  นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนสิ่งของรางวัลจาก GotoKnow.org 

          ขอเชิญชวนสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ฯ ประเด็น "เยาวชนคนรักถิ่น บ้านห้วยปลาหลด"  โดยไม่จำกัดจำนวน  ขอขอบพระคุณผู้มีเมตตาจิตที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุน   และขอขอบคุณอาร์ม อาภาวรรณและทีมงาน GotoKnow.org  ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สิ่งของ รางวัลสำหรับการจัดกิจกรรม

        ขอขอบพระคุณ  ผู้ใหญ่ใจดีให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดค่ายจิตอาสาครั้งนี้

        ๑. คุณหมอเล็ก ภูสุภา และคุณแป็ก  โอนเงินผ่านบัญชี  ๓,๐๐๐  บาท

 

 

 สถานที่จัดกิจกรรมค่ายฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  จิตสาธารณะ

คำสำคัญ (Tags)#จิตอาสา gotoknow#ครูคิม นพวรรณ#ค่ายเยาวชนคนรักถิ่น : บ้านห้วยปลาหลด

หมายเลขบันทึก: 366317, เขียน: 14 Jun 2010 @ 10:44, แก้ไข, 06 Sep 2013 @ 23:03, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 125, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (100)

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
gannigar
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 06:59

ค่ายจิตอาสา รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ : ค่ายไร้กรอบแต่ไม่ไร้ใจ นี้
อ่านแล้วน่าไปร่วมกิจกรรมมากนะคะ
ดูวันเวลาก็เหมาะสม
น่าสนใจคะ

Phornphon
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 10:01

แวะมาเยี่ยมเยือนในเบื้องต้น พร้อมส่งกำลังใจครับ

ต้องการปัจจัยด้านใดติดต่อมาได้นะครับ...

krugui
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 11:43

แวะมาทักทายค่ะพี่คิมคนเก่ง

                          แอบแวะมาหา

เทียนน้อย
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 18:36

สวัสดีค่ะพี่คิม...ค่ายสี่คลอดแล้ว...เย้ๆ...

พี่คิมสบายดีนะคะ...เป็นกำลังใจให้พี่คิมเสมอค่ะ...

ยังไม่กล้าสมัครค่ะ..แหะๆ...แต่ก็ยังอยากไปด้วยเหมือนเคยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

 • ผ่านไปผ่านมา เพิ่งได้เวลาอ่านรายละเอียดค่ะ
 • ที่โรงเรียนจัดค่าย "ส่งเสริมรักการอ่าน"  26-30 ค่ะ
 • รณรงค์ให้นักเรียนรักการอ่าน โดยบูรณาการเอากิจกรรมวัน ภาษาไทยแห่งชาติ
 • กับกิจกรรมห้องสมุด จัดกิจกรรมคราวเดียวกันค่ะ
 • เห็นพี่คิมมีความสุขกับการจัดกิจกรรมค่าย ก็สุขใจไปด้วย
 • ขอส่งกำลังใจให้งานประสบความสำเร็จด้วยดี และมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ
ไผ่ไม่มีกอ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 18:56

ครูคิมค่ะ กอไปเจอเด็กคนนึงค่ะ น่าตาน่ารักเชียวค่ะ

ฝากครูคิมให้ดูแลด้วยน่ะค่ะ

ไผ่ไม่มีกอ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 18:57

อิอิ ^_______________________________________-^

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:19

สวัสดีค่ะคุณเพชรน้ำหนึ่ง

มาทักทายถือว่าให้กำลังใจแล้วค่ะ  หากมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมบ้างนะคะ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:21

สวัสดีค่ะคุณเอมอร กศน.อยุธยา

ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ  ขอขอบคุณที่มาให้กลังใจค่ะ  กิจกรรมค่ายเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ทั้งครูและผู้เรียนค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:23

สวัสดีค่ะน้องบุษรา

ขอขอบคุณสำหรับภาพ เหมาะสมกับบรรยากาศทีเดียวค่ะ พี่คิมดูแล้วชอบมากค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:24

สวัสดีค่ะคุณพี่ใหญ่นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

ตอนแรกตั้งใจจะทำเสื้อขาย  ตอนนี้เสื้อทำไม่ทัน แต่น้อง ๆ ที่ห้วยปลาหลดมีความสนใจค่าย ก็คุยกันกับน้องหนานเกียรติ ตกลงจัดให้ค่ะ  ขอขอบพระคุณในความกรุณาพี่ใหญ่อีกครั้งค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:25

สวัสดีค่ะน้องภัทรานิษฐ์

พี่คิมมีนิสัยเอกเขนกอยู่แล้วค่ะ เหมาะสมกับชีวิตติดดินแบบบ้าน ๆ ค่ะ  ขอขอบคุณที่มาส่งกำลังใจค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:26

สวัสดีค่ะ ผอ.พรชัย

ทำได้ค่ะ  ใจพร้อมลุยค่ะ เราจับมือกันทีมเดิม ๆ

p'yorm
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:37

พี่คิมที่รัก

ส่งกำลังใจให้กับชาวค่ายทุกคน ต้นแบบที่ดีมีความเสียสละ ย่อมก่อให้เยาวชนได้รับสิ่งดี ๆ เช่นกัน

  ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานนะคะ อนุโมทนาบุญค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:42

สวัสดีค่ะน้องอิงชาดา ~natadee

คราวนี้ถ้าไม่ทันก้ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าไปเราก็จะได้พักบ้านพักของน้องหนานค่ะ  คราวหน้าโน้น...ไปน่านโต้ลมหนาวค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:43

สวัสดีค่ะคุณสุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ

ขอขอบคุณที่มาทิ้งร่องรอยไว้เป็นกำลังใจค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:44

สวัสดีค่ะน้องเอื้องแซะ

กิจกรรมเหสริมหลักสูตร  ที่เด็ก ๆ และครูสามารถปลดล็อกทางความคิดได้ดีที่สุดค่ะ  ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:46

สวัสดีค่ะน้องnamsha

ขอขอบคุณค่ะ สักวันหนึ่งพี่คิมคิดว่าจะมาร่วมกิจกรรมของน้อง เพื่อเรียนรู้ค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 19:48

สวัสดีค่ะอาจารย์นาย สามารถ เศรษฐวิทยา

แค่เพียงเข้ามาชมมาดูว่าพวกพี่คิมทำอะไรกันก็นับว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งแล้วค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 20:40

สวัสดีค่ะคุณgannigar

ด้วยความยินดีค่ะ หากสนใจร่วมกิจกรรม  ขอขอบพระคุณมากค่ะ เป็นกิจกรรมเรียบง่ายค่ะ แต่ครบกระบวนการ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 20:41

สวัสดีค่ะน้องPhornphon

ขอขอบพระคุณค่ะ น้องพรพลสนับสนุนตลอดมา  แล้วแต่น้องจะกรุณาค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 20:43

สวัสดีค่ะคุณkrugui Chutima

ได้กำลังใจจากครูกรี้ร์แล้ว  มีพลังใจเพิ่มขึ้นมากค่ะ เด็ก ๆ ที่บ้านหนองหนานเกียรติอยากเข้าค่าย จึงหันมาจับมือกัน..เอาก็เอา..จัดให้ค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 20:44

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

เที่ยวนี้เด็กโตค่ะ  น้องเมย์ว่างก็เชิญนะคะ สองหนุ่มชุดเดิมก็มาค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 20:45

สวัสดีค่ะน้องอิงจันทร์

เด็ก ๆ เขาต้องการ จับมือกันได้ก็ทำได้ค่ะ ทีมเดิมค่ะ ง่าย ๆ สนุกแต่กระบวนการครบถ้วนค่ะ  ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 20:47

สวัสดีค่ะน้องไผ่ไม่มีกอ

แอ๊บ ๆ ๆ ๆ  แต่ไม่ขาดบาทและไม่ล้นบาท เต็มบาทพอดีค่ะ ไม่ขาด ไม่เกิน น้องกอกล้ามาประชันไหมคะ ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ ไม่มีใครฮา เราก็ฮาเองเน๊อะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 20:48

สวัสดีค่ะน้องphayorm แซ่เฮ

น้องสาวพี่  สบายดีนะคะ สุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง  พี่คิมได้แต่ตอบเม้นท์ของตนเอง ไปเยี่ยมเพื่อนน้อยมากค่ะ ขอขอบคุณที่น้องมาให้กำลังใจค่ะ

เทียนน้อย
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 21:32

พี่คิมจ๋า...

จริงๆแล้วเมธ์ไม่ได้เกี่ยงเด็กเล็กหรือเด็กโตหรอกนะคะ

ได้หมดค่ะ...ใจไปแล้ว...มีให้ค่ายพร้อม...

แต่...นั่นสิคะทำไมต้องมีแต่ก็ไม่รู้...คงเป็นเพราะเมธ์เองมากกว่า...

ที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ค่ายได้จนสำเร็จ...ค่ายหน้า...เมธ์ก็ยังอยากจะไป

มีส่วนร่วมค่ะ...อาจไม่สามารถอยู่ได้ตลอดค่าย...แต่ก็จะไปค่ะ...

เพราะยกเลิกงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้ว...กลัวงานเค้าเสีย...

เพราะเมธ์ชอบตะลอนทัวร์...

เดือนหน้าถ้ามีโอกาสยังไม่ลืมคำชวนของพี่คิมนะคะ   คิดถึงพี่คิมค่ะ

ดูแลสุขภาพนะคะ...พี่คิม...

เดชา
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 21:39

มาให้กำลังใจ เพื่อเด็กๆที่น่ารักครับ สู้ๆ

krutoom
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 22:22

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม ขอบคุณค่ะดีใจที่ไปเยี่ยมค่ะ แล้วที่ดอยมูเซอคงมีเห็ดนะคะ แล้วถามอ้ายหนานกำว่าจะเอาก่อน้ำพริกข่าแบบประหยัดไม่ต้องมียี่ห้อนะคะ จะแป๋งฮื้อได้หนา..อู้แต้เจ้า

ครูใจดี
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 22:24

สวัสดีค่ะ

 

มาร่วมให้กำลังใจกับผู้ใหญ่ใจดี ที่จัดกิจกรรมให้กับเด็ก  ขอให้อานิสงส์ของการทำความดีของทุกท่าน ส่งผลให้มีแต่ความสุขกายสบายใจ อิ่มเอมกับการเป็นผู้ให้ค่ะ

 

พิณเพชร
IP: xxx.128.244.253
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 23:04

สวัสดีค่ะ

หนูและเพื่อน ๆ  ๔ คน สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสาค่ะ  จะติดต่อทางไหนและมีวิธีการไปพบกันอย่างไรคะ เพราะดูแล้วเป็นวันหยุด  อยากทำตัวเป็นประโยชน์เหมือนพวกพี่ ๆ ทำกันค่ะ หนูและเพื่อจะเตรียมตัวหารับบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ไปร่วมค่ะ  หนูขอขอบคุณค่ะ

พิณเพชร  วิชชุนันท์  จอมใจ   กุลพัตร 

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 06:26

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

ครั้งนี้พี่คิมว่าเราจะได้เที่ยว  เพราะกิจกรรมเน้นเที่ยวไปในชุมชนค่ะ ไม่เหมือนค่ายของเด็กเล็กวันนั้น

น้องบอย น้องอิก  พี่คิมติดต่อไปแล้ว โอเคค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 06:28

สวัสดีค่ะคุณเดชา

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ  จะพยายามทำกิจกรรมนี้ไปเรื่อย ๆ ค่ะ  ผลการจัดกิจกรรมจะติดตามมาเล่าให้ฟังในบันทึกค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 06:29

สวัสดีค่ะน้องrinda

ด้วยความยินดีค่ะ ถ้าไม่ถามอ้ายหนาน  พี่คิมตอบแทนได้ไหมคะ  อยากเห็นหน้าตาและอยากทานคงหอมกลิ่นข่าน่าดูนะคะ  ขอขอบคุณทีมาส่งกำลังใจค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 06:31

สวัสดีค่ะน้องครูใจดี

น้องมาส่งกำลังใจให้พวกเรา ก็รู้สึกดีใจและขอขอบคุณมากค่ะ  พวกเรากลุ่มเดิมจับมือกันว่าควรจะทำต่อไปเรื่อย ๆ   ครั้งนี้เสร็จก็ต้องรอขายเสื้อเอาเงินไปจัดค่ายหน้าค่ะ

Panuch
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 09:11

นงค์  มาร่วมเป็นกำลังใจค่ะครูคิม

ค่ายจิตอาสามีประโยชน์จริงๆ

คนตานี
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 09:12

มาติดตามกิจกรรมดีๆ ของคนอาสา โกทูโน

เป็นแรงใจให้คุณครูครับ สู้ๆๆ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 09:19

สวัสดีค่ะน้องพิณเพชรและเพื่อน ๆ

ยินดีต้อนรับค่ะ  เป็นการจัดกิจกรรมที่เรียบง่าย กระบวนการครบถ้วนค่ะ  ไม่ต้องมีอะไรไปก็ได้ แค่ความร่วมแรงร่วมใจก็ดีที่สุดแล้วนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 09:21

สวัสดีค่ะอาจารย์น้องMSU-KM :panatung~natadee

กำลังใจจากเพื่อน ๆสมาชิกมีความสำคัญต่อพวกเรามากค่ะ งานนี้ใช้อาหารวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะ ได้รับสิ่งของช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย  แต่ค่ายฯ มีความสำเร็จค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 09:27

สวัสดีค่ะน้องคนตานี

ขอขอบคุณค่ะ  งานนี้จะจัดกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการมากขึ้น ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจ  เป็นงานที่ทำเพื่อ GotoKnow ค่ะ ทำด้วยใจตามชื่อค่ายฯ ค่ะ

ธรรมทิพย์
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 19:28
 • สวัสดีค่ะ พี่คิมP
 • แวะมาชื่นชมกิจกรรมดี ๆ ค่ะ
  เห็นบรรยากาศ  และข้อมูลการจัดกิจกรรมก็มองเห็นภาพอนาคตที่งดงาม
 • ขอบพระคุณสำหรับกิจกรรมจิตอาสาที่สร้างสรรค์ค่ะ
 • มาเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ทีมงานค่ะ
IP: xxx.128.34.211
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 20:15

พี่คิมอ้อยเล็กเข้าระบบไม่ได้จ้า...

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 20:27

สวัสดีค่ะน้องธรรมทิพย์

พี่คิมนำบันทึกการจัดค่ายฯ ขึ้นมาบอกเล่า บอกกล่าว เพื่ออยากได้กำลังใจและแรงเชียร์จากสมาชิกชาวบล็อกค่ะ 

ขอขอบคุณน้องหน่อยมากนะคะที่มาให้กำลังใจ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 20:29

สวัสดีค่ะน้องอ้อยเล็ก

Restart  เครื่องก่อนนะคะ และเข้าใหม่อีกทีค่ะ พี่คิมเคยเป็น  และถามน้อง ๆ เขาแนะนำมาแบบนี้ก็เข้าระบบได้ค่ะ...สู้  ๆ ๆ ๆ ๆ ค่ะ

ภูสุภา
เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 @ 20:45

ครูคิมคะ วินาทีที่กำลังเป็นผู้ให้ ทราบจากผู้ร่วมอนุโมทนาบุญว่า เขาผ่านวิกฤติเรื่องเกี่ยวกับการงานค่ะ เวลาใกล้ ๆ กันมาก ๆ

อานิสงส์ของบุญ นะคะ

ขอบคุณพี่คิมเช่นกันที่ ให้โอกาส หมอเล็ก เป็นผู้ให้ค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 17 Jun 2010 @ 06:37

สวัสดีค่ะคุณหมอภูสุภา

ขอขอบพระคุณสำหรับความเมตตาที่ได้ช่วยเหลืออนุเคราะห์สมทบทุนการจัดค่ายฯ  ครั้งนี้  ความจริงแล้วพี่คิมรู้สึกเกรงใจที่จะขอรับการบริจาคมากค่ะ  รอจะจำเสื้อออกจำหน่าย  แต่เสื้อยังไม่เสร็จค่ะ

คราวนี้น้อง ๆ ที่บ้านห้วยปลาหลดมีวันหยุดติดต่อถึง ๔ วันจึงรีบไปจัดให้ก่อนค่ะ  ขอให้คุณหมอและเพื่อนประสบความสำเร็จและมีความสุขจากอนานิสงส์ผลบุญตลอดไปนะคะ 

"การให้" เป็นคุณค่าทางใจและยิ่งใหญ่มากค่ะ 

หนานเกียรติ
เขียนเมื่อ 17 Jun 2010 @ 12:39

พี่คิมครับ...

โห... ล้นหลามจริง

ผู้ใหญ่และเด็ก ๆ ที่บ้านห้วยปลาหลดตื่นเต้นมาก ๆ ครับ

แม้ว่าหมู่บ้านนี้จะมีคนเข้าไปเยี่ยมบ้าง แต่โดยมากก็เป็นการเข้าไปทำกิจกรรมช่วงสั้น ๆ รวมทั้งนำสิ่งของเข้าไปแบ่งปัน

ที่นี่ไม่เคยมีการจัดค่ายฯ มาก่อนเลยครับ

อดีตผู้ใหญ่บ้านเพื่อนผมบอกว่า เขาจะชักชวนชาวบ้านให้ร่วมกันบริจาคค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารในค่ายครับ

สำหรับที่บ้านห้วยปลาหลด...

เป็นหมู่บ้านที่ผมผูกพันมากครับ

เคยเข้าเฝ้าในหลวงต้ังแต่ยังจำความไม่ได้

เคยใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่นี่หลายปี

ตอนเป็นพระก็มีโอกาสอยู่ที่นี่ระยะเวลาสั้น ๆ

ที่นี่เป็นห้องเรียนของผมหลายเรื่องครับ

พลาย
เขียนเมื่อ 17 Jun 2010 @ 21:43

เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่น่าชื่นชมครับ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 17 Jun 2010 @ 22:13

สวัสดีค่ะหนานเกียรติ

การเขียนบันทึกเรื่องการจัดค่าย เขียนในนามของส่วนรวมนะคะ แต่ก็เกรงใจคนอ่านมากเหมือนกัน

ไม่อยากรบกวนใด ๆ เพราะน้องอาร์มช่วยเรื่องสิ่งของรางวัลสำหรับเด็ก ๆ อยู่แล้วนะคะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 17 Jun 2010 @ 22:14

สวัสดีค่ะน้องครูพลาย

นี่แหละค่ะ สำคัญคือกำลังใจเหนือกว่าทรัพย์สินเงินทองค่ะ  ขอขอบคถุณน้องครูพลายมากนะคะ

หิ่งห้อย
IP: xxx.19.236.158
เขียนเมื่อ 18 Jun 2010 @ 12:02

เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ

หากสนใจเข้าร่วมไปค่ายด้วย ต้องทำยังไงคะ

และเป็นกำลังใจ กับครูคิม และทีมงานค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 18 Jun 2010 @ 18:37

สวัสดีค่ะ

ชื่อหิ่งห้อยเหมือนชื่อเพื่อนรักคนหนึ่ง หายหน้าไป ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าคะ หากไม่ใช่ก็ขออภัยค่ะ

ด้วยความยินดีหากจะไปร่วมกิจกรรมเชิญติดต่อไปทางเมล์นะคะ  ขอต้อนรับด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งค่ะ

ครูเล็ก
เขียนเมื่อ 19 Jun 2010 @ 06:37

สวัสดีค่ะ..พี่ครูคิม

มาร่วมแสดงความยินดีกับกิจกรรมดีๆ ของพี่ครูคิมและทีมงาน

อยากไปร่วมบ้างจัง แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเปล่า

ขอส่งแรงใจให้พี่ครูคิม และทีมงานก่อนแล้วกัน

สวัสดีค่ะ ครูคิม

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ ค่ะ

changing
เขียนเมื่อ 19 Jun 2010 @ 11:03

สวัสดีค่ะ ครูคิม

ดีใจมากเลยค่ะ ที่ครู ส่งข้อความให้ทาง gotoknow

และดีใจเรื่องจิตอาสาค่ะ

อยากไปร่วมโครงการนี้มากเลยค่ะ

อันดับแรก ขอเลขที่บัญีชี เพื่อโอนเงินช่วยเหลือได้ไหมคะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 19 Jun 2010 @ 17:16

สวัสดีค่ะครูเล็ก

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ การที่ได้ไปจัดกิจกรรมค่ายแต่ละครั้งเหนื่อยอ่อนค่ะ แต่หายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขเล็ก ๆ ค่ะที่ได้เป็นผู้ให้  ถ้าหากมีเวลาก็ยินดีต้อนรับน้องครูเล็กค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 19 Jun 2010 @ 17:17

สวัสดีค่ะศิรินทร มีวงศ์

ยินดีที่ได้รู้จัก และขอขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้พี่คิมและเพื่อน ๆค่ะ รอติดตามอ่านกิจกรรมได้นะคะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 19 Jun 2010 @ 17:21

สวัสดีค่ะคุณGoodDream

ขอขอบพระคุณในความกรุณาช่วยเหลือเมตตาต่อน้อง ๆ มากนะคะ เดิมเราจะเปิดบัญชีด้วยกัน แต่เรายังไม่มีเวลาจะมานัดพบพร้อม ๆกัน ทีมงานจึงอนุญาตให้พี่คิมใช้บัญชีของตนเองก่อน  โปรดแจ้งยอดมาในบันทึกด้วยนะคะ  จะได้แสดงต่อผู้อ่านค่ะ  บัญชีออมทรัพย์นางนพวรรณ พงษ์เจริญ ธนาคารไทยพาณิช (มหาชน) จำกัด สาขาเทศโก้โลตัส ท็อปแลนด์ พิษณุโลก เลขที่937-209168-4

ได้แต่ส่งใจไปร่วม..เช่นเคยครับพี่ครู..^^

งานกำลังเข้า..มากมาย...

รับส้มไหนดีครับ...??

Namsanor
เขียนเมื่อ 21 Jun 2010 @ 16:27

ขอส่งกำลังใจให้นะคับ อยากไปร่วมจริงๆๆ แต่ติดเรียนอะคับ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 21 Jun 2010 @ 19:29

สวัสดีค่ะน้องเกษตร(อยู่)จังหวัด

ขอขอบคุณสำหรับกำลัใจ อย่าลืมแวะไปสั่งจองเสื้อนะคะ เอาให้ครบสมาชิกทุกคนด้วยหละ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 21 Jun 2010 @ 19:30

สวัสดีค่ะnamsanor

ขอขอบคุณค่ะ แค่มาทักทายถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งค่ะ  คราวหน้าเดือนธันวาคม ไปจัดที่น่านค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 22 Jun 2010 @ 06:58

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย

พี่คิมตอบรายละเอียดที่เมล์แล้วนะคะ ด้วยความยินดีที่จะได้รู้จักและทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ

สิงห์ ป่าสัก
เขียนเมื่อ 23 Jun 2010 @ 11:29
 • สวัสดีครับ
 • แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ
 • หากจัดเวลาได้อาจจะแวะไปเยี่ยมค่ายครับ
 • แต่ที่แน่ๆ ขอส่งแรงใจมาให้ทุกท่านก่อนนะครับ 
คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 24 Jun 2010 @ 07:33

สวัสดีค่ะสิงห์ป่าสัก

สบายดีนะคะ งานคงยุ่งนะคะกับการพัฒนา  ขอขอบคุณในความปรารถนาดีค่ะ หวังว่าคงได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะ

ตอนนี้กำลังเตรียมงานค่ายฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีและความอนุเคราะห์จากชาว LABS ค่ะ

ครูบันเทิง.com
เขียนเมื่อ 26 Jun 2010 @ 15:34

    พี่คิมค่ะ  หนูขอฝากของไปเยี่ยมค่ายค่ะ..

ในบันทึกล่าสุดของครูบันเทิง   ....

จิตอาสา จากแดนใต้..ฝากถึงค่าย Gotoknow..

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 27 Jun 2010 @ 12:22

สวัสดีค่ะNew.ครูบันเทิง

ขอขอบคุณมากนะคะ  ขอให้น้องมีความสุขค่ะ พี่คิมจะไปเรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ

ธนุพล
เขียนเมื่อ 03 Jul 2010 @ 00:23

สวัสดีครับ กิจกรรมน่าสนใจจัง

มีโอกาศคงได้เข้าร่วมนะครับ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 03 Jul 2010 @ 06:25

สวัสดีค่ะคุณร้าย...ความคิด

ด้วยความยินดีค่ะ หากมีโอกาสขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายฯ กันนะคะ

คุงคู๋
เขียนเมื่อ 04 Jul 2010 @ 10:48

กิจกรรมน่าสนใจมากกกกกกกกกกกค่ะ แต่ว่าติดวันทำงานจันทร์-อังคาร

โอกาสหน้าถ้าเป็นเสาร์-อาทิตย์คงได้ไปด้วยนะคะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 04 Jul 2010 @ 21:46

สวัสดีค่ะคุณคุงคู๋

เป็นวันหยุดติดต่อกัน ๔ วันค่ะ เทศกลาลเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา  ขอขอบคุณค่ะที่มห้ความสนใจ หวังว่าคงได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะ

เทียนน้อย
เขียนเมื่อ 05 Jul 2010 @ 20:33

สวัสดีคะพี่คิม...

เทียนน้อยยังไม่ลงตัวเลยค่ะ...คำสั่งงานวันเข้าพรรษายังไม่ออก

เลยไม่รู้ว่าจะตรงกับวันไหนบ้าง...

แต่เทียนน้อยก็จะไปร่วมค่ายเท่าที่ไปได้นะคะ...กำลังรอลุ้นค่ะ...แหะๆ

 

บังอร
เขียนเมื่อ 06 Jul 2010 @ 14:50

สวัสดีค่ะ คุณครูคิม

อรเข้า่มาใหม่ๆ ค่ะ เพิ่งเห็นว่ามีกิจกรรมน่าสนใจ อรกำลังเรียน วิชาชีพครูค่ะ

อยากจะไปร่วมด้วย ต้องทำยังไงบ้างคะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 06 Jul 2010 @ 21:00

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

รับทราบค่ะ  ขอขอบคุณ คิดถึงเสมอ คราวหน้าจะพาไปไกล ๆ ที่ไม่มีใครตามทันนะคะ ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 06 Jul 2010 @ 21:02

สวัสดีค่ะน้องบังอร

ด้วยความยินดีค่ะ เราไปนัดพบกันที่ตากวันที่ ๒๓ ตอนเย็นค่ะ แล้วไปค้างคืนที่รีสอร์ทที่เห็นในภาพ เสื้อสีส้มเป็นเจ้าของรีสอร์ทค่ะ ไม่เสียตังค์ค่ะ

ติดต่อพี่คิมได้ค่ะ 084-5794848

หิ่งห้อย
เขียนเมื่อ 12 Jul 2010 @ 09:35

สวัสดีค่ะครูคิม

สนใจอยากไปร่วมกิจกรรมด้วย อันนี้ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษมั้ยค่ะ

ตกลงว่าไม่คลาดเคลื่อนได้มีโอกาศไปร่วมค่ายด้วยน่ะ ต้องทำอะไรบ้างคะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 12 Jul 2010 @ 19:35

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย 

ด้วยความยินดีค่ะ เราไปนัดพบกันที่ตากวันที่ ๒๓ ตอนเย็นค่ะ แล้วไปค้างคืนที่รีสอร์ทที่เห็นในภาพ  ติดต่อพี่คิมได้ค่ะ 084-5794848

น้องไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกนะคะ  แล้วเราไปคุยกันว่าจะทำอะไรกันบ้าง

สวัสดีครับกิจกรรมค่ายน่าเข้าร่วมมากครับถ้ามีโอกาศคงได้ร่วมงานนะครับขอส่งแรงใจเป็นกำลังใจอีกคนนะครับ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 13 Jul 2010 @ 07:01

สวัสดีค่ะนาย อัมพร อ๊อด คำภูเวียง

อีกไม่กี่วันแล้วนะคะ  ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจ หากมีโอกาสเชิญร่วมกิจกรรมค่ายฯ นะคะ  ยินดีต้อนรับค่ะ

คราวหน้าพวกเราจะไปจัดที่จังหวัดน่าค่ะ รอติดตามข่าวนะคะ

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ 14 Jul 2010 @ 21:39

ถ้ามีโอกาสคงได้ร่วมด้วยช่วยพี่นะครับ..

ครูเล็ก
เขียนเมื่อ 17 Jul 2010 @ 06:42

สวัสดีค่ะ..พี่ครูคิม

มาติดตามกิจกรรมค่ายค่ะ

น่าสนใจมั๊กๆ อยากไปบ้าง

ทำไงดี..ติดวันศุกร์ นักเรียนสอบ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 17 Jul 2010 @ 09:33

สวัสดีค่ะน้องราชิต สุพร

ถ้ามีโอกาสเชิญนะคะ  ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 17 Jul 2010 @ 09:34

สวัสดีค่ะน้องครูเล็ก

การไปทำกิจกรรมเหมือนกับการไปทำงานและพักผ่อน เรียนรู้ไปด้วย  หากมีโอกาสเชิญนะคะ

สิตา
เขียนเมื่อ 19 Jul 2010 @ 19:31

สวัสดีค่ะ พี่คิม

ชอบจังค่ะแต่ติดที่ว่าเวลายังไม่ลงตัว เอาไว้จะรอโอกาสหน้าน่ะค่ะ เพราะส่วนตัวแล้วชอบเข้าค่ายอาสามากค่ะ

ขอบคุรที่มีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะ

หนูตาล

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 20 Jul 2010 @ 20:39

สวัสดีค่ะน้องnamtan

ด้วยความยินดีค่ะ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เป็นกลังใจอย่างยิ่งนะคะ  โอกาสหน้ายังมีอีกค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 20 Jul 2010 @ 20:40

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย

น้องได้เวลาขึ้นรถ และรถถึงตากตอนไหน แจ้งพี่คิมด้วยนะคะ  จะได้รอรับตรงเวลาค่ะ

krutoiting
เขียนเมื่อ 20 Jul 2010 @ 21:53

มาส่งกำลังใจค่ะ

คิดถึงค่ะ

เทียนน้อย
เขียนเมื่อ 21 Jul 2010 @ 09:50

มาส่งกำลังใจคะพี่คิม...ได้สมาชิกร่วมค่ายกี่คนแล้วค่ะ...^_^

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 21 Jul 2010 @ 09:53

สวัสดีค่ะพี่krutoiting

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ  รอพบกันที่น่านนะคะพี่ต้อย

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 21 Jul 2010 @ 09:55

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

ครั้งนี้ได้น้องคนหน้าใหม่  นักกิจกรรมตอนนี้ได้ ๘ ท่านแล้วค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 21 Jul 2010 @ 19:20

สวัสดีค่ะ

พวกเราขอขอบคุณน้องอาร์มที่ช่วยเป็นธุระจัดการเรื่องสิ่งของ รางวัลมอบสำหรับการจัดค่ายฯ ค่ะ

ครูเล็ก
เขียนเมื่อ 23 Jul 2010 @ 05:58

สวัสดีค่ะ...พี่ครูคิม

วันนี้แล้ว ค่ายจิตอาสากำลังจะมาถึง

ขอส่งแรงใจไปยังสมาชิกชิกค่ายจิตอาสาทุกๆท่าน

ยินดีและดีใจที่คนไทยมีน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน

โดยเฉพาะพี่ครูคิม ครูเล็กประทับใจในความเป็นพี่ครูคิมตั้งแต่ได้อ่านบันทึกนี้

http://gotoknow.org/blog/krukim21/249038

กับอคำถามตนเอง 4 คำถาม

๑.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่

๒. สามารถตอบข้อสงสัยของคนอื่นหรือไม่

๓. จะรักษาคุณภาพได้แค่ไหน

๔.   มีอะไรที่ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจอีกบ้าง

เป็นคำถามที่ชวนให้คิดและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นอย่างยิ่ง

และที่สำคัญต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ด้วยตนเอง

ขอบคุณ..ข้อคิดดีๆของพี่ครูคิม

หากมีโอกาสจะติดตามพี่ครูคิมไปบ้างค่ะ... 

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 23 Jul 2010 @ 19:34

สวัสดีค่ะคุณครูเล็ก

ขอขอบคุณน้องครูเล็กมากนะคะ  ที่เป็นกำลังใจเกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลาค่ะ  พี่คิมรู้สึกซึ้งใจมากค่ะ

วันนี้ไปซื้อของ เตรียมงานกับน้องหนานเกียรติ สำหรับกิจกรรมวันพรุ่งนี้  พี่คิมจะออกจากพิษณุโลกตอนเช้ามืดค่ะ

และ...จะเก็บจำความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับจากน้องเล็กไปนานแสนนานค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้น้องเช่นกัน

รอติดตามอ่านเรื่องเล่าของกิจกรรมนี้นะคะ

เทียนน้อย
เขียนเมื่อ 23 Jul 2010 @ 19:49

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม...

พี่คิมเดินทางถึงแล้วใช่ไหมค่ะ...

มาส่งกำลังใจให้ชาวค่ายค่ะพี่คิม...

คิดถึงพี่คิมค่ะ ^_^

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 23 Jul 2010 @ 20:01

สวัสดีค่ะน้องเมธ์เทียนน้อย

พี่คิมเดินทางพรุ่งนี้เช้ามืดค่ะ รอสมาชิกอีก ๓ ท่าน  ทำงานราชการกลับเย็นมากค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ รอตามอ่านเรื่องเล่านะคะ

krutoom
เขียนเมื่อ 23 Jul 2010 @ 21:33

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม มาแก้ตัวก่อนค่ะเป็นวันหยุดจริงๆค่ะ แต่ภาระลูกๆอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะ ไปรับและจะไปส่งเดินทางเยี่ยมญาติกับลูกๆค่ะ..พ่อบ้านเรียนวันหยุดค่ะ ภาระมากมายขอส่งกำลังใจไปก่อนนะคะ สัญญาว่าจะขอร่วมให้ได้ค่ะสักครั้งและการร่วมบริจาคค่ะพี่ครู..ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่..

krutoom
เขียนเมื่อ 23 Jul 2010 @ 21:35

มาอีกรอบค่ะ ฝากความคิดถึงหาหนานเกียรติ น้องเฌวา ที่น่ารักน่าชัง ค่ะ และทุกท่านที่ร่วมงาน ที่มีจิตอาสาเพื่อเด็กน้อยของชาติไทยค่ะ ..

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 23 Jul 2010 @ 22:09

สวัสดีค่ะน้องrinda

ขอขอบคุณในความปรารถนาดีมาก ๆ ค่ะ แต่คราวหน้าที่น่านต้องขอจองตัวไว้แต่เนิ่น ๆ นะคะ

วันนี้พี่คิมกับน้องหนานเกียรติไปซื้อของรางวัล และอุปกรณ์สำหรับเด็ก ๆ ค่ะ

krutoiting
เขียนเมื่อ 28 Jul 2010 @ 10:31

วันนี้น้องคิมคงเริ่มกิจกรรมค่ายแล้วนะคะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

สำหรับพี่ที่โรงเรียนทำกิจกรรมภาษาไทยกันค่ะ

อาการน่าเป็นห่วงมากๆ สำหรับเด็ที่โรงเรียนยุคนี้

หวังว่าเด็กๆที่นี่คงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

นายใหญ่
เขียนเมื่อ 26 Sep 2010 @ 16:25

มูลนิธิหมอ 19 บาท กำลังพิจารณาหากิจกรรมดีๆอย่างที่ ครูคิม ดำเนินการ รบกวนครูคิมขอรายละเอียดเพิ่มเติม จะอีเมลหรือสะดวกโทร 08-1855-9902 ขอบคุณครับ.....ใหญ่.....

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น