ตวัดง้าวเปิดทางให้โจโฉ


ครู คศ.๑
โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
Username
aphichat1980
สมาชิกเลขที่
88445
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา - 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
- สาย ภาษา - คณิต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- โรงเรียนยโสธรพนิชยการเทคโนโลยี
- โปรแกรมวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
- โปรแกรมวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.วิชาชีพครู)
ระดับปริญญาโท
- มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
ประวัติการทำงาน
- ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
- ๒๒ พ.ค.๒๕๕๖ - ๒๑ พ.ค.๒๕๕๘
- ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
- ๒๒ พ.ค.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี