เย็นวันที่ 27 มิ.ย.49 ผมเดินทางถึงอลงกต รีสอร์ท อำเภอขนอม ชายทะเลฝั่งตะวันออก  ลงจากรถก็พบกับนักส่งเสริมและน้อง ๆ พนักงานธุรการ นั่งพักผ่อนหลังเดินทางที่ชายหาด  วันนี้ทะเลเงียบสงบท้องฟ้าโปร่งใสอากาศเย็นสบาย  ก็ทราบว่าทุกคนได้ทานอาหารเย็นแล้วยกเว้นทีมผม พี่เกรียง (เกรียงไกร เลขาพันธ์) ตะโกนบอกผมให้ไปทานอาหารก่อนเข้าที่พัก  เดินถึงโต๊ะอาหาร พบและทักทายกับทีมกรมส่งเสริมการเกษตร พี่อุดม พี่แมว และคุณ นิธิวดี    ซึ่งก็มาร่วมเป็นวิทยากรช่วยเหลือ ในการจัดการเรียนรู้กระบวนการ KM แก่นักส่งเสริม 10 อำเภอที่ดำเนินการ "โครงการการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ"

           เช้า 28 มิ.ย.49  หลังทานอาหารเช้าด้วยบรรยายกาศชายทะเลที่แสนสดชื่นแล้ว  เข้าห้องประชุม เริ่มด้วยพี่เกรียงไกร พูดคุย  เรื่องต่าง ๆ ทั่วไป แล้วนำเข้า กระบวนการ KM   พี่เกษตรฉัตร รัตนศรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาแทนเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

          วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้นักส่งเสริม ฯ ได้เรียนรู้กระบวนการ KM  ในการนำไปปรับใช้กับเกษตรกรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ   น้อง ๆ เจ้าพนักงานธุรการ เรียนรู้ในเรื่องของการบันทึกและเริ่มฝึกการบันทึก   จริง ๆ แล้วนักส่งเสริม ฯ ส่วนใหญ่รู้จัก KM  แต่ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ยังต้องการเรียนรู้ประสบการณ์  และทักษะ  การจัดสัมมนาจึงทบทวนมาตั้งแต่ต้น

          เริ่มที่ พี่อุดม จากกรมส่งเสริมการเกษตรเกริ่นนำทางทฤษฎีและนำเสนอกรณีตัวอย่าง  การจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอยูธยา เห็นภาพคุณจำลองเจ้าภาพ โปรแกรมนำเสนอ (ก็ฝากความคิดถึงคุณจำลองที่อยุธยาด้วยครับ  ยังไม่ลืมตอนที่ท่านอยู่ที่กรม ฯ  และไปดูงานที่ประเทศจีนด้วยกัน เมื่อ มีนาคม 2548  ครับ) 

          และพี่แมว-พิชยา  จากกรมส่งเสริม ฯ เล่าประสบการณ์  การดูงานการจัดกระบวนการ KM ที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  สิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นหลังจากใช้กระบวนการ KM ในองค์กร 

          ซึ่งโดยสรุป KM  นั้น เริ่มกันที่ ใจ  ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ทำเพื่อให้เกิดความสุขในการทำงาน ไม่ใช่โครงการที่เอามาทำแต่เอา  "การจัดการความรู้" มาใช้เป็นเครื่องมือ(ติดอาวุธ)ในเรื่องของการทำงานที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว  พี่แมวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

           ท่านเกษตรอำเภอสิชล (ประยงค์ ยอดไสว)  ได้มีส่วนร่วมพูดคุยว่า  ดีใจที่ได้เจอพี่อุดมจากกรม ฯ ในครั้งนี้ได้มีความรู้ที่ต่อยอดจากเดิมที่มีอยู่ รู้ว่าการเรียนรู้ KM ไม่มีที่สิ้นสุด และมีอารมณ์ขัน ว่าได้รู้จักครอบครัว ของ KM ที่มีครอบครัวใหญ่โตขึ้นเพราะเมื่อก่อน  รู้ว่ามีสมาชิกอยู่ไม่กี่คน เช่น คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ  มาวันนี้ มีคุณลิขิต คุณบันเทิง คุณประสาน เพิ่มเข้ามาอีก  ก็สร้างบรรยายกาศการสัมมนาที่ครึกครื้นขึ้นอีก

            ก็ถึงช่วงพักทานอาหารกลางวัน  บรรยายกาศชายทะเลสดชื่นบวกด้วยความเป็นกันเองที่เพิ่มขึ้น  การทานอาหารจึงมีรสชาดที่น่าทาน 

           ขอติดค้างบันทึกไว้เท่านี้ก่อนครับ เพราะดึกแล้ว  จะมาบันทึกต่อพร้อมกับภาพถ่ายบรรยากาศการสัมมนาครับ