ให้ความรู้ให้ความรัก

  Contact

  สอนนักเรียน ไม่ใช่สอนหนังสือ   

ครูเป็นแม่คนต่อไปของเขา  ครูเห็นศิษย์ประดุจลูกของตนเอง  เป็นครูด้วยกาย วาจา ใจ  เกิดมาเพื่อเป็นครู  ครูทำงานหนัก  หนักงานและหนักใจ   แต่ครูมีความสุข  ทั้งหมดที่ยังกล่าวไม่หมดนี้  คือครูสิริพร

การสอน  สอนนักเรียน  ไม่ใช่สอนหนังสือ  สอนให้เขารู้เท่าที่เขาอยากรู้  แต่ไม่ใช่ไม่ให้รู้  ให้ความรู้ให้ความรัก  เป็นสิ่งที่อยากได้มากเมื่อตอนเป็นนักเรียน  อยากให้ครูรัก  และเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่า  ต้องมองและพูดกับนักเรียนอย่างไร  เพราะได้เป็นครู

วันหนึ่งสอนเรื่อง  บ้าน  home  house  เปรียบเทียบคำ 2 คำนี้  นักเรียนอธิบายคำว่า  บ้านไม่มีหลังคาได้กินใจ  รู้ตัวเองดีว่า  หลังคาบ้านคือใคร  และจะปฏิบัติตนอย่างไรกับคนที่เปรียบประดุจเป็นหลังคาบ้าน  และนักเรียนยังรู้จักสงสารเพื่อนที่ไม่มีหลังคาบ้านด้วย

Would you please let English in your heart?

นักเรียนชอบภาษาอังกฤษ  เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษปรารถนาทุกคน  รัก  หรือ  ชอบ  เป็นประตูด่านแรกที่ครูต้องการให้นักเรียนเดินผ่านไปด้วยความเต็มใจ

English is in your heart.  นักเรียนจะเรียนคำศัพท์จากกลุ่มคำนี้  และรู้จักใช้คำอื่นที่คล้ายกลุ่มนี้  เช่น  Mother is in my heart.  นักเรียนรู้จักประเภทของคำ  และใช้แทนที่กันได้  รู้จักหาคำศัพท์ใหม่  เกินกว่าที่ครูสอนด้วย

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

Post ID: 36127, Created: , Updated, 2014-05-05 15:22:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #enginstruction

Recent Posts 

Comments (2)

  • แวะมาดูแม่ครูครับ
  • ดีใจต่อไปเด็กๆจะรักภาษาแล้ว

สวัสดีค่ะคุณขจิต

  • ขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติมาเยี่มและชมการทำงานของครูอ้อย
  • ค่ะนักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษ