ให้ความรู้ให้ความรัก

สอนนักเรียน ไม่ใช่สอนหนังสือ

ครูเป็นแม่คนต่อไปของเขา  ครูเห็นศิษย์ประดุจลูกของตนเอง  เป็นครูด้วยกาย วาจา ใจ  เกิดมาเพื่อเป็นครู  ครูทำงานหนัก  หนักงานและหนักใจ   แต่ครูมีความสุข  ทั้งหมดที่ยังกล่าวไม่หมดนี้  คือครูสิริพร

การสอน  สอนนักเรียน  ไม่ใช่สอนหนังสือ  สอนให้เขารู้เท่าที่เขาอยากรู้  แต่ไม่ใช่ไม่ให้รู้  ให้ความรู้ให้ความรัก  เป็นสิ่งที่อยากได้มากเมื่อตอนเป็นนักเรียน  อยากให้ครูรัก  และเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่า  ต้องมองและพูดกับนักเรียนอย่างไร  เพราะได้เป็นครู

วันหนึ่งสอนเรื่อง  บ้าน  home  house  เปรียบเทียบคำ 2 คำนี้  นักเรียนอธิบายคำว่า  บ้านไม่มีหลังคาได้กินใจ  รู้ตัวเองดีว่า  หลังคาบ้านคือใคร  และจะปฏิบัติตนอย่างไรกับคนที่เปรียบประดุจเป็นหลังคาบ้าน  และนักเรียนยังรู้จักสงสารเพื่อนที่ไม่มีหลังคาบ้านด้วย

Would you please let English in your heart?

นักเรียนชอบภาษาอังกฤษ  เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษปรารถนาทุกคน  รัก  หรือ  ชอบ  เป็นประตูด่านแรกที่ครูต้องการให้นักเรียนเดินผ่านไปด้วยความเต็มใจ

English is in your heart.  นักเรียนจะเรียนคำศัพท์จากกลุ่มคำนี้  และรู้จักใช้คำอื่นที่คล้ายกลุ่มนี้  เช่น  Mother is in my heart.  นักเรียนรู้จักประเภทของคำ  และใช้แทนที่กันได้  รู้จักหาคำศัพท์ใหม่  เกินกว่าที่ครูสอนด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาดูแม่ครูครับ
  • ดีใจต่อไปเด็กๆจะรักภาษาแล้ว

สวัสดีค่ะคุณขจิต

  • ขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติมาเยี่มและชมการทำงานของครูอ้อย
  • ค่ะนักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษ