นวัตกรรม กับ สตง

นวัตกรรมที่ "ความคิด" สำคัญกว่านวัตกรรมใดๆ

วันนี้ มีบุญ  ได้ ไปแนะนำ ให้ สคง และ สตง  เรื่อง การคิดแนวนวัตกรรม

และ ทานอาหารจีน   รร โนโวเทล สยามสแควร์ กับ ท่านเกรียงศักด์ (คตง) และ  คุณหญิงจารุวรรณ (สตง) และ ผู้บริหาร ระดับ ซี เก้า 25 ท่าน

ได้ แนวคิดมากมาย เช่น 

(1) นวัตกรรม อย่าไปยึดแค่ product innovation เท่านั้น

เพราะ ยังมี Process /services/ machine/ tool   innovation

และ  ที่สำคัญ คือ Thinking innovation ---> Mental innovation ---> Action innovation 

ผมเน้น เรื่อง "วิธีคิด"   คิดดี ---> ได้คิด (หรือมีสตินั่นเอง)   ได้คิด ---> คิดได้  (ปัญญา)     (จาก ครูบาสุทธินันทธ์)

 (2)  ศึกษา Patent บ่อยๆ   ช่วยลัดวิธีคิดได้มากมาย

(3) การไปดูงาน ต่างประเทศ จะดีกว่าไทย หรือแย่กว่าไทย  ได้ทั้งนั้น  แต่  อย่าไปดู what & How ที่พวกเขาทำ    จงไป "ถามเชิงลึก" ให้ได้ สิ่งที่เขา "คิด"   แรงบันดาลใจ  ความกังวล  และ เขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร  ฯลฯ

ควร เตรียมคำถาม กำหนด "หน้าม้า"ที่จะถาม  ก่อนที่จะไปดูงาน  ทำการบ้านไปก่อน  ฯลฯ

"รู้ก่อน รู้ระหว่าง รู้หลัง" (จาก Learning to FLy)

ควรแบ่งทีม กัน ถามและเจาะประเด็น   ดูงานแบบเป็นทีมเวิร์ก   

ควรกลับมาทำ AAR   ลปรร  และ "ลิขิต"  เพื่อ แบ่งปัน

(4)  คนที่ตรวจประเมินมากๆ ระวัง ธาตุไฟเช้าแทรก มารเข้าแทรก   จะพก "อคติ"   ซึ่งจะทำลาย  "ความเป็นจริง"    การฝึก U Theory จึงสำคัญมากๆ   ฝึกอย่างจริงๆจัง ซักซ้อมในกรณ๊ศึกษา แบบทดสอบอารมณ์ต่างๆ  จนมั่นใจแล้วว่า "รับรู้สิ่งใหม่ ด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่มีอคติ และ ลำเอียง ( จาก แม่ชี ศันสนีย์) 

(5) พวก คตง / สตง ที่เข้ามาฟังบรรยาย   แปลกใจ กับ เทคนิคใหม่ คือ  AI   ( ดู blog ท่านอาจารย์ นพ วิจารณ์) 

คือ  จากเดิม  พยายามหา "จุดผิด"  เปลี่ยนมาเป็นหา "จุดประทับใจ" แล้ว  จะได้  ข้อมูลมากขึ้น 

จะเข้าถ้ำเสือ หากเราทำให้เสือตื่นตั้งแต่ปากถ้ำ   ก็จะโดนตบ หรือ เสือเผ่น  หรือ ปลอมตัวได้    แต่ ทำให้ ตายใจ  เอาสงบ เอาพรหมวิหารสี่  เข้าไปตรวจ   จะเจาะลึกได้มากกว่าที่คิด  ได้ความจริง  ผุดออกมา

(6) ผมเน้น  การทำ innovation ที่ความคิด  ซึ่ง ต้อง จับความคิด จับ voice of judgement ให้ทัน

  • จิตสงบ ค่อย คิด ค่อยพูด ค่อยถาม ค่อยตรวจ
  • จิตเกิดอกุศล  อย่าพูด   อย่าคิดต่อยอด   ระวังอคติ ระวังวิตก ระวังวิจารณ์ 
  • จิตเกิดกุศล  ก็รู้เฉยๆ   ระวังลำเอียง 

บวชอยู่งาน  คือ เฝ้าระวังจิต

สมมุติ (หน้าที่การงาน) ไม่บกพร่อง  วิมุติ (ดูจิต สร้างสติ) ก็ทำ พร้อมๆกับทำสมมติ    นี่แหละ  ยกวัดมาไว้ที่ในใจ ในกายของตน

(7) คุณหญิง ฯ น่ารักมาก  ท่านเน้น 5 ประการ

คุณธรรม ของผู้บริหาร 

ภาวะผู้นำ

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ

ทีมงาน

พัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณธรรม

(8)  อื่นๆ  อีกมากมาย

 

 

 

 

ป.ล.     เพิ่งรู้ จากพนักงานโรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ว่า วันที่เขา ประท้วง นายกฯ   โรงแรมโดน ลูกค้า  ยกเลิกจองห้อง ขาดรายได้ไป 5 ล้านบาท  เพราะ ลูกค้ากลัว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Living companyความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับที่เผื่อแผ่บุญมาให้ชาว gotoknow ได้รับกันด้วย
  • ชอบมากสำหรับข้อ 3 ผมคิดว่า ใช้ได้ทั้งกับการไปดูงาน การไปร่วมสัมมนา หรือ workshop ต่าง ๆ ที่ไปกันเป็นทีม