เกร็ดข้อคิดของท่านบรรจง ชูสกุลชาติ

       วันนี้มีเกร็ดข้อคิดของ ท่านบรรจง  ชูสกุลชาติ  อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งท่านล่วงลับไปแล้ว  นำมาฝากให้ผู้บริหาร และผู้ทำหน้าที่นิเทศก์ทุกคน  ว่าหากท่านหวังให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างยั่งยืน  คงต้องไม่ทำเช่นนี้
    
การที่คนใดคนหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชี้นิ้ว  บังคับขับใสให้ใครคนใดคนหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ร่วมใจกันทำงานอย่างพร้อมเพรียงกันนั้น  อาจทำได้เพียงบางครั้ง  บางเวลา  บางคน  และบางโอกาส  บางที่  และบางแห่ง  บางเหตุและบางผลเท่านั้น           คนที่ชี้นิ้วให้คนอื่นทำงาน  และคนที่ถูกชี้นิ้วให้ทำงาน  ทั้งสองคน  ในที่สุดก็จะคิดร่วมกันไม่ได้  พูดกันไม่ได้  และช่วยกันทำงานไม่ได้         ท่านเห็นด้วยกับข้อคิดนี้หรือไม่?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)