ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัย

3 วันแล้วที่เข้ารับการอบรมเพื่อการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรม  ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ขอบคุณ  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  ท่านรองฝ่ายวิชาการ  เพื่อนครูที่ช่วยสอนแทนให้  ที่ให้โอกาสมาปัดฝุ่นและเติมเต็มในการอบรมครั้งนี้

การเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรมนี้  มีสาระปฏิบัติ  เกือบจะเหมือนการทำวิจัย  ซึ่งจะเรียนในระดับปริญญาโท  อย่างน้อย 1 ภาคเรียน  3  รายวิชา  แต่พวกเราชาวครู  สังกัด สพท.กทม.เขต 2  อบรมเพียง  1 วันครึ่ง  ได้ความรู้มากมาย  ขอบคุณชาวกลุ่มนิเทศ  และวิทยากรที่เติมเต็มให้

หากท่านสนใจ  เข้ามาชมได้ที่นี่  

เมื่อกลับมาโรงเรียน  ต้องช่วยกันผลิตผลงานนวัตกรรมที่เป็นของโรงเรียน  ให้เสร็จ 5 บท ทันส่ง  20 กรกฎาคม นี้

ขอบคุณล่วงหน้าคณะกรรมการดำเนินการเขียนรายงานครั้งนี้ทุกท่าน

ความประทับใจในการอบรมครั้งนี้มีอีกอย่างหนึ่งคือ  ครูมีผลงานทางวิชาการมากจริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัยความเห็น (0)