ได้เจอพี่แตงโมและอ.ปื้ดเลยขายไอเดียเรื่องการจัดโครงการอบรม อุปนิสัยที่ดีในการทำงาน เสมือนการประยุกต์หลักการ 7 habits แต่เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับคนมข. พี่แตงโมก็ดูเห็นด้วย อ.ปื้ด ก็ไม่ขัดข้อง จริงๆนำเอาเทคนิคของท่านดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ มาสอดแทรกด้วยจะดีมากๆ ไม่รู้ว่าฝันนี้จะเป็นจริงเมื่อไหร่ คงต้องรอให้พี่แตงโมเข้าอบรมที่อ.JJ จะจัดที่โคราชก่อน อย่าลืมต่อยอดด้วยนะคะ ท่านผู้บริหาร เก่งยินดีช่วยเสมอค่ะ