โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ : สคส. เจอคู่แข่งแล้ว ตอนที่ 2.1

Napintorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สคส. เจอคู่แข่งแล้วค่ะ

              วันนี้  (23  มิ.ย. 49)  จะขอเล่าถึงกระบวนการ  Workshop  การจัดการความรู้จริงๆ  เริ่มต้นด้วยการที่ ผศ.ดร. สุกัญญา  ศรีโพธิ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มรภ.  สวนสุนันทา    เกริ่นนำเพื่อเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มย่อย ช่วงเรื่องเล่าเร้าพลัง  (Storytelling)   ที่เมื่อคืนนี้ กลุ่มช่วยกันกำหนดหัวปลาย่อย  หรือหัวข้อการเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้ว   และมีการนำเสนอเรื่องเล่าเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า  การเล่าเรื่องที่ดีควรเป็นอย่างไร  โดยมีทีมนักวิจัยทำหน้าที่  “คุณอำนวย”  และ  “คุณลิขิต”  ในการสกัด “ขุมความรู้”   จากเรื่องเล่านั้น  ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย  
              เมื่อผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงกระบวนการเล่าเรื่องและการสกัด “ขุมความรู้”  แล้ว  วิทยากรก็ได้ให้ผู้เข้าร่วมแยกกลุ่มย่อยทันที
             สำหรับผู้เขียนได้เข้าไปสังเกตการณ์อยู่ในกลุ่มที่  4  กลุ่มครูผู้สอน  ที่พูดคุยกันถึงเรื่อง  “การพัฒนาวิชาการอย่างมีคุณภาพในสถานศึกษา”   มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากมาย  บางเรื่องก็สามารถเล่าออกมาได้ตรงกับหัวปลาย่อยของกลุ่ม  บางเรื่องอาจจะยังไม่ตรงกับหัวปลาย่อยมากนัก  แต่บรรยากาศโดยรวมของกลุ่มย่อยก็เกิดบรรยากาศที่ดี  มีความเป็นมิตร  มีการซักถามแลกเปลี่ยนอย่างสนใจร่วมกัน  ที่สำคัญ  สมาชิกกลุ่มสามารถเล่าเรื่องที่มาจากประสบการณ์  หรือ  Tacit  Knowledge  ของตนเองออกมาได้ดี   การสกัด  “ขุมความรู้”  ก็มีการสกัด How  หรือวิธีการที่ได้จากแต่ละเรื่องเล่า  ตามที่วิทยากรเน้นย้ำเป็นอย่างดี  
              กระบวนการหลังจากนี้  คือ  ช่วงการนำเสนอเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ และ  “ขุมความรู้”  ที่สกัดได้จากเรื่องเล่าทั้งหมดของแต่ละกลุ่มย่อย  โดยมี  ผศ.ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ  ทำหน้าที่เป็น “คุณอำนวย”  ในกลุ่มใหญ่  ซึ่งบรรยากาศของผู้เข้าร่วมค่อนข้างเรียบร้อย  ให้ความสนอกสนใจ  เป็นอย่างยิ่ง   (ผิดแผกกับบรรยากาศในสองครั้งแรกที่  สคส.  เป็นวิทยากรกระบวนการ  ทีมงานมาวิเคราะห์กันเล่นๆ  ว่า  คงเป็นเพราะความเป็นครู  และความเป็นผู้อาวุโสทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิของ  “คุณอำนวย”  ใหญ่  ทำให้ผู้เข้าร่วมตั้งอกตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นพิเศษ) 
             (ติดตามตอนต่อไป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintornความเห็น (0)