ดูหนัง ฟังเพลง และก็เรียนอย่างสนุก

ชอบเทคนิคการสอน

      การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายมีหลายวิธี อย่างเช่นว่า การดูหนังฟังเพลงซึ่งในวันนี้อาจารย์ซูซูเอาหนังเรื่อง The terminal (ด้วยรักและมิตรภาพ)เป็นแบบ Soundtrach มาให้พวกเราดูกัน อาจารย์บอกว่าถ้าเราดูบ่อยๆ จะได้ศัพย์ภาษาอังกฤษเอง ซึ่งได้ทั้งความสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ไม่เพียงแต่จะได้ความรู้เรื่องศัพย์ภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่เรายังได้แง่คิดและมุมมองต่างๆที่ชวนให้เราได้คิดและวิเคราะห์ในเรื่องที่เขาพยายามสื่อให้เราเข้าใจ  อาจารย์ซูซู จะอธิบายคำศัพย์และเรื่องราวที่เห็นไปด้วย และสุดท้ายอาจารย์ก็จะสรุปโดยให้มีความเกี่ยวข้องกับวิชาที่เราเรียนของพวกเราที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้และการทำวิทยานิพนธ์ด้วย

     วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่อาจารย์ซูซูอยู่และได้สอนพวกเรา  ยอมรับว่าอาจารย์ซูซูเป็นอาจารย์คนแรกที่ทำให้พิไลชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและเป็นบุญวาสนาอย่างมากที่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ซูซูค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (0)