การอบรม 3 วันที่ผ่านมา

อ๋อ ครับครูใหญ่ วันนี้ผมยังไม่ได้สอนนักเรียนเลยครับ

เรื่องเล่าจากการอบรมใน 3 วันที่ผ่านมา  เรื่อง  การดำเนินการตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ตอนหนึ่งมีว่า

ครูใหญ่  :  งานที่ผมสั่งให้ครูทำทั้งหมด  ทำเสร็จหรือยัง  ครูน้อย

ครูน้อย  :  เสร็จแล้วครับ 

ครูใหญ่  :  แล้ววันนี้งานอะไรอีกที่ยังไม่ได้ทำ

ครูน้อย  :  มีครับ

ครูใหญ่  :  งานอะไรที่ไม่ได้ทำล่ะ  รีบทำเข้าสิ อย่าช้า

ครูน้อย  :  อ๋อ ครับครูใหญ่  วันนี้ผมยังไม่ได้สอนนักเรียนเลยครับ

ตลกจัง  ขอยกมือด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนาความเห็น (0)