ติดต่อ

KM เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสู่ชนบท ของ ศช.

  KM ของผลงานเด่นไบโอเทค น่าจะดำเนินการในรูปแบบ KM ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยชาวบ้าน   

KM เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสู่ชนบท ของ ศช.

          วันนี้ (๒๙ มิย. ๔๙) พบ ศ. ดร. มรกต ตันติเจริญ  ผอ. ศช. (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) ที่เชียงใหม่     ท่านเอาแฟ้ม "ผลงานเด่นไบโอเทค" มอบให้ผม     และบอกว่าอยากจัดการความรู้เพื่อเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์

           ผมเปิดแฟ้มดู     พบเรื่องราวของผลงานพัฒนาเทคโนโลยีที่น่าชื่นชมมากมาย  อาทิ
                 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรค
                 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการผลิตท่อนพันธุ์ขิงและหัวปทุมมาปลอดโรค    
                 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการฟื้นฟูที่ดินเค็ม
                 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ทนน้ำท่วมฉับพลัน
                 การค้นพบยีนความหอมในข้าวและแนวทางการใช้ประโยชน์
                 ฯลฯ

          หลังจาก ดร. มรกต ฟัง ดร. เลขา กับผมพูดเรื่อง KM จนท่านพอจะรู้จัก KM แล้ว     ผมได้เรียนท่านว่า     KM แนว สคส. เป็น Demand-side KM     และเป็น KM แนวเน้นความรู้ในคน หรือความรู้ฝังลึก     ดังนั้น KM ของผลงานเด่นไบโอเทค น่าจะดำเนินการในรูปแบบ KM ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยชาวบ้าน    
          วิธีการดำเนินการ คือ ทีมงานของ ศช. ไปหาชุมชนหรือเกษตรกรที่น่าจะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีตัวใดตัวหนึ่ง     ค้นลงไปถึง "ความสำเร็จ" ในการดำเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคล้ายๆ กับที่ ศช. มี     เชิญบุคคลหรือผู้แทนชุมชนที่มีกิจกรรมเหล่านั้นมาประชุม ลปรร. ความสำเร็จของเขา     และเชิญชวนพิจารณาเทคโนโลยีใหม่ที่ ศช. มี     รวมทั้งให้นักวิจัยเจ้าของเทคโนโลยีตอบคำถามของเกษตรกร     แล้วนัดว่าอีก ๖ (หรือ ๑๒) เดือนจะเชิญผู้ที่ทดลองเอาเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ มา ลปรร. ประสบการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ร่วมกัน     โดยผู้ใดทดลองดำเนินการให้แจ้งมาที่ ศช. หรือจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมก็ได้

         โดยวิธีนี้ ก็จะเกิดวง KM ของผู้ใช้เทคโนโลยีใหม่ขึ้น     ในเวที ลปรร. แรก สคส. ยินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยจัดกระบวนการให้     โดยเวทีนี้ต้องเตรียมการล่วงหน้า ๒ - ๓ เดือน    และต้องมีการออกแบบเวที ลปรร. ร่วมกันระหว่างทีมงานของ ศช. กับทีมงานของ สคส.

วิจารณ์ พานิช
๒๙ มิย. ๔๙

ห้องผู้โดยสารการบินไทยที่เชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 36110, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #การจัดการความรู้ท้องถิ่น#kmศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ#kmเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสู่ชนบท

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)