ธรรมชาติของการเรียนรู้

ธรรมชาติของการเรียนรู้

ธรรมชาติของการเรียนรู้

                                     การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน เพราะคุณครูจะต้องรู้ว่า เทคโนโลยีชนิดนี้มีประโยชน์อะไร และมันจะมีส่วนทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไร การจะเข้าใจเรื่องนี้คุณครูต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของการเรียนรู้ เพื่อวางคอมพิวเตอร์ลงไปในจุดที่จำเป็นและจะเกิดประโยชน์จริงๆ แน่นอนว่า ครูจะต้องคิดหนัก ก็เพราะว่าเทคโนโลยีชนิดนี้ต้องแลกด้วยงบประมาณราคาแพง และแลกด้วยการนำเด็กเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่โดยที่เขาไม่ควรจะเป็นหนูทดลอง                 กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการซับซ้อน โลกเริ่มต้นด้วยการสัมผัส การรับรู้หรือการรู้สึกถึงลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างๆรอบตัวทำให้โลกเกิดขึ้น การสัมผัสเป็นการสื่อสารตอบรับกับสิ่งที่อยู่ภายนอกทำให้เกิดความรู้เบื้องต้นว่า สิ่งหนึ่งเหมือนหรือไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆทำให้เกิดมีตัวเราและมีสิ่งอื่น                 การจดจำ ทำให้สัมผัสรับรู้ที่เกิดจากสิ่งต่างๆยังคงอยู่ แม้ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ได้ชิมรส หรือไม่ได้แตะต้องสัมผัสนั้นในขณะต่อมา ความจำได้ทำให้รู้ว่ามีแมว มีหมา มีสีดำ มีสีแดง มีร้อน มีเย็น          

      

                  การจำเป็นการสร้างภาพความคิดไว้ภายในแทนวัตถุหรือสัมผัสความจริงภายนอก เป็นพื้นฐานของการเชื่อมโยง จัดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆที่รับรู้มา                การจดจำมีความสำคัญ เป็นพื้นฐานแห่งการรู้คิดอย่างหนึ่ง บางครั้งเราอาจสับสนคิดว่า การท่องจำ กับ การจดจำเป็นสิ่งเดียวกัน ความจริงไม่ใช่ การท่องจำเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้จดจำได้ และยังมีวิธีอื่นอีกหลายวิธีที่ทำให้จดจำได้เช่นกัน แต่ขอให้สังเกตว่า การจดจำ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างความรู้เหมือนกัน

 เอกสารอ้างอิง : พรวิไล  เลิศวิชา.มัลติมีเดียเทคโนโลยีกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 . กรุงเทพฯ สวทช., 2544 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EDU 104 Learning Innovationความเห็น (2)

มานิต
IP: xxx.147.43.12
เขียนเมื่อ 
ดีมาก ลองทำเว็บอ้างอิงถึงเพื่อน ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วย
ชัด
IP: xxx.114.96.233
เขียนเมื่อ 
ปอยก็ทำได้เยอะนะ นี่ขนาดไม่ค่อยได้ทำ เห็นเล่นเกมอยู่ยังทำได้ตั้งเยอะเก่งจัง