สรุปการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ

capsule_r
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ICT

สรุปการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 28 มิถุนายน 49  

1.      ได้ความรู้ในเรื่องการหา IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่อง
 
โดยเข้า เมนู
Start ---> Run ---> type “cmd” (Command Dos)
---> IPconfig ---> Enter จะปรากฏ IP Address ของเครื่องที่ใช้งานอยู่

2.      ได้ความรู้ในเรื่อง การหา  IP ของเว็บ Google  
ดยเข้า เมนู Start ---> Run ---> type “ping www.google.co.th” ---> Enter
จะปรากฏ IP Address ของ เว็บไซด์ google และสามารถนำเลข IP Address ที่ได้ copy  แล้ว paste ลงในช่อง  URL ก็จะเป็น
อีกหนทางหนึ่งที่สามารถเข้าสู่เว็บไซด์ได้

3.      สามารถใช้ MSN และ Spaces ได้

4.      ได้ทราบความหมาย IP Address และ DNS จากการ Seach
     
ผ่านเว็บไซด์ Google   

IP Address คือ หมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เนต
DNS (Domain Name System) ทำหน้าที่แปลงข้อมูล ชื่อ และหมายเลข IP Address เป็นชื่อเว็บไซด์
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)ความเห็น (0)