ทดสอบ 4 แนวทาง

  Contact

  การทดสอบ 4 แนวทาง ... เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ คิด พูด กระทำ  

 

จดมา ... จากห้องประชุมที่ไหนสักแห่ง นานมาแล้ว

การทดสอบ 4 แนวทาง ... เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ คิด พูด กระทำ

  • จริงหรือที่เสนอมา ?
  • ทั้งเที่ยงธรรม ถ้วนหน้า หรือหาไม่ ?
  • สร้างไมตรี เสริมมิตร แน่หรือไร ?
  • เป็นผลดี จริงไหม แก่ทุกคน ?

ขออภัย ที่จำแหล่งที่มาไม่ได้ค่ะ

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In มุมสบาย

Post ID: 36129, Created: , Updated, 2012-02-11 15:14:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized#คิด พูด ทำ

Recent Posts 

Comments (0)