จดมา ... จากห้องประชุมที่ไหนสักแห่ง นานมาแล้ว

การทดสอบ 4 แนวทาง ... เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ คิด พูด กระทำ

  • จริงหรือที่เสนอมา ?
  • ทั้งเที่ยงธรรม ถ้วนหน้า หรือหาไม่ ?
  • สร้างไมตรี เสริมมิตร แน่หรือไร ?
  • เป็นผลดี จริงไหม แก่ทุกคน ?

ขออภัย ที่จำแหล่งที่มาไม่ได้ค่ะ