"เมื่อกันตนาคิดการใหญ่บ้าง"

กันตนา" เป็นฮับการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง

อุตฯ การผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน เป็นงานศิลปะ หากเราต้องการเป็นฮับในภูมิภาค คนของเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์และฝีมือการทำงานดีเยี่ยม

ขึ้นชื่อเป็นเบอร์ใหญ่ในธุรกิจบันเทิงมานานสำหรับ “กันตนากรุ๊ป” สร้างคนและผลงานมาแล้วมากมายทั้งแวดวงภาพยนตร์ และโทรทัศน์ มาคราวนี้ กันตนา ก้าวไปอีกขั้นกับภารกิจการสร้างขุมพลัง “คน” บนเส้นทางการศึกษา โดยอาศัยฐานรากที่ปูทางไว้แน่นในภาคธุรกิจ และโนว์ฮาวที่สั่งสม กลั่นออกมาเป็น “หลักสูตร” ปั้นคนในแบบฉบับของตัวเอง

     การก้าวเข้าสู่เส้นทางการศึกษาครั้งนี้ มาในนาม “สถาบันกันตนา” โดยเลือกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน เป็นการเปิดตัว

อาศัยจุดแข็งที่มีด้านธุรกิจ และประสบการณ์ ทำให้ก้าวย่างบนเส้นทางการศึกษาของ กันตนา ไม่ธรรมดา และ ก่อประโยชน์แบบ Win-Win ให้กับทุกฝ่าย

     เด็ก ได้เรียนในสิ่งที่ชอบและก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพด้านภาพยนตร์และแอนิเมชันที่เลือก ส่วนกันตนาเองก็มีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับบุคลากรหน้าใหม่ที่จะดึงเข้ามาร่วมทีม

     "แม้จะมี 3 มือ ก็ทำไม่ทัน พอจะรับเด็กเข้ามาทำงาน ก็หายาก เด็กที่จบมาหลายคนไม่สามารถเริ่มงานได้ทันที จากที่ตั้งเป้าผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันปีละเรื่อง ตอนนี้สร้างได้แค่ 3 ปีต่อหนึ่งเท่านั้น" 

      เสียงสะท้อนของ อัจฉรา กิจกัญจนาสน์ ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน ก้านกล้วยทั้ง 2 ภาค และทีวีซีรีส์เรื่อง ซน 100%  

      แรงงานที่ขาดแคลน สวนทางกับ ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน กลายเป็นช่องว่าง ให้สถาบันกันตนาถือกำเนิดขึ้น 

      ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดี สถาบันกันตนา (Kantana Institute) บอกว่า สถาบันกันตานา เกิดขึ้นจากการต่อยอดองค์ความรู้ของกันตนา ซึ่งมีความเข้าใจลักษณะการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์และแอเนมิชันเป็นอย่างดี 

      ในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดสอน 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน เน้นเรียนแบบเจาะลึก และเข้มเรื่องภาคปฏิบัติ 

      โดยในสาขาการผลิตภาพยนตร์ จะมีวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น วิชาการถ่ายทำภาพยนตร์ สตูดิโอภาพยนตร์  การอำนวยการสร้างและการจัดการ  เวิร์คชอปกำกับนักแสดง  การจัดแสงเพื่อถ่ายภาพยนตร์ หรือ การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์  

      และสาขาการผลิตแอนิเมชัน มีวิชาเรียน เช่น การวาดสิ่งมีชีวิต  ทฤษฎีสีและการออกแบบ  การเขียนแบบเบื้องต้น  การออกแบบตัวละคร  หรือแอนิเมชัน 3 มิติ  โดยทุกวิชาจะเน้นการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

      "สถาบันกันตนา ต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ เป็นมืออาชีพด้านการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน ที่จบออกมาแล้วทำงานได้เลยทันที  โดยหลักสูตรจะเน้นการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเรามี  กันตนา มูฟวี่ ทาวน์  พุทธมณฑล  เป็นสถานีที่ฝึกงาน"

      นอกจากนี้ กันตนา ใช้จุดแข็งด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ชำนาญงาน  มาต่อยอดมาเป็นจุดขายของสถาบัน  

  

      ส่วนการร่างหลังสูตรทั้ง 2 สาขานั้น สถาบันกันตนา อาศัยประสบการณ์ที่เคยร่วมร่างหลักสูตรการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้เข้าใจการวางหลักสูตรเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีการศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวในมหาวิทยาลัยหรือฟิล์มสคูลจากต่างประเทศ เช่น University of California , Los Angeles (UCLA)  University of Southern California (USC) และ New York University (NYU) เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับความต้องการด้านแรงงานในบ้านเรา 

      "เราไม่สอนให้เด็กๆ ทำเป็นอย่างเดียว แต่สอนให้คิดด้วย เพราะงานในอุตสาหกรรมนี้ เป็นงานศิลปะ ยิ่งหากเราต้องการเป็นฮับในภูมิภาคด้วยแล้ว คนของเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์และฝีมือการทำงานดีเยี่ยม" 

      นอกจากสาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันแล้ว ในอนาคตสถาบันกันตนา วางแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 4 สาขา ประกอบด้วย สาขา Sound design and Applied Music ซึ่งเป็นหลักสูตรที่แทบจะไม่มีเปิดสอนในบ้านเรา ในขณะที่กันตนา มี Film Lab และ Sound Lab ของตัวเองอยู่แล้ว 

      สาขา Performance Art ซึ่งอาจเพิ่มเติมเรื่องการเต้น (Dance) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความเชี่ยวชาญ กันตนา ที่น่าจะพัฒนาขึ้นมาเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีได้

      สาขา Fashion design and Custom เพื่อสร้างคนที่ออกแบบแฟชั่นและจัดคอสตูมให้กับกองถ่ายละครและภาพยนตร์  เพราะทุกวันนี้คอสตูมในกองถ่ายส่วนใหญ่ จะทำหน้าที่แค่เป็นคนจัดหาเสื้อผ้า หรือแค่เพียง ซัก รีด เท่านั้น  ไม่ได้ร่วมออกแบบเสื้อผ้าแต่อย่างใด

      สุดท้ายคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งในเบื้องต้นอาจเปิดสอนเป็นคอร์สสั้นๆ หลักสูตรประกาศนียบัตร เรียน 9 เดือน หรือ 1 ปี เช่น หลักสูตร Visual Effect เพราะตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาคยังขาดอยู่มาก จากนั้นจะขยับขยายเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเป็นฮับด้านการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน รวมถึงป้อนตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ

      จุดกำเนิดสถาบันกันตนา เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตอนนั้นเป็นการฝึกพนักงานจำนวน 35-40 คน เพื่อทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน โดยเปิดสอนเป็นคอร์สระยะสั้น 9-10 เดือน  ต่อมาได้มีโอกาสไปร่วมร่างหลักสูตรด้านการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนที่จะมาเปิดสถาบันกันตนา ซึ่งเปิดสอนภาคการศึกษาแรก ในปี 2553 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน ใช้ระยะเวลาเรียน  4 ปี เรียนจำนวน 139 หน่วยกิต ค่าเรียนภาคการศึกษาละ 142,500 บาท โดยรับนักศึกษาสาขาละ 15 คน 

      ประสบการณ์อันยาวนาน ต่อยอดสู่องค์กรการศึกษา สร้างเซียนฝีมือดีมีความคิดสร้างสรรค์ ผลักดัน "กันตนา" เป็นฮับการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง 

 เป็นอย่างไรบ้างค่ะ นี่แหละค่ะ คิดการใหญ่ โดยมองจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เห็นปัญหา เกิดนวัตกรรมใหม่ได้

การที่กันตนา คิดการใหญ่และมี vision ในการที่จะเป็นฮับในด้านการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาว G2K จะคิดการใหญ่และก้าวต่อไป ทำให้ เครือข่ายของเราเข้มแข็งต่อไป

และเราก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นแรงบาลใจให้เพื่อนๆชาว G2K ก้าวต่อไป และเจอ meaning ของชีวิต นะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กรุงเทพธุรกิจ ด้วยค่ะ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Female Marketingความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ก้าวต่อไปค่ะผัก

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

 เหมือนกันนะบุบบิบ สู้สู้

 

เขียนเมื่อ 

คิดการใหญ่ ใจต้องถึง

ก้าวต่อไปนะครับ

เขียนเมื่อ 

ต้องมองให้ใจและเชื่อมั่น..