ความเห็น 1988351

"เมื่อกันตนาคิดการใหญ่บ้าง"

เขียนเมื่อ 

 เหมือนกันนะบุบบิบ สู้สู้