ความเห็น 1989790

"เมื่อกันตนาคิดการใหญ่บ้าง"

เขียนเมื่อ 

คิดการใหญ่ ใจต้องถึง

ก้าวต่อไปนะครับ