ความเห็น 1989927

"เมื่อกันตนาคิดการใหญ่บ้าง"

เขียนเมื่อ 

ต้องมองให้ใจและเชื่อมั่น..