ด้วยหัวใจที่แบ่งปันอีกที่หนึ่งจากพิษณุโลก ...

คู่มือการใช้ GotoKnow version 2 ในฉบับ PowerPoint ได้ถูกจัดทำขึ้น ด้วยความอนุเคราะห์จาก คุณ รัตน์ทวี อ่อนดีกุล ม.นเรศวร คะ

http://gotoknow.org/file/rattanuqa/view/21057 เปลี่ยน url แล้วคะ เป็นที่ใหม่คือ  http://gotoknow.org/blog/nuqa-ro/35754


ขอขอบคุณมากๆ คะ :)