(22) ทำไมมือถือต้องเป็น 10 หลัก

โทรศัพท์มือถือ

                  จากบันทึกที่ 21 ที่บอกว่าอีกไม่ช้าไม่นานโทรศัพท์เมืองไทยจะมีหมายเลขเป็น 10 หลัก
  จากที่ใช้กันอยู่ 9 หลักในทุกวันนี้ ล่าสุดมีข่าวออกมาแล้วว่านับจากวันที่ 1 กันยายน 2549 นี้เป็นต้นไปผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมดไม่ว่า จะเป็นเบอร์เก่า หรือเบอร์ใหม่ ก็จะจะต้องกดตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัวรวมกับของเดิมที่มีอยู่แล้ว 9 ตัว เป็น 10 ตัว
                            
ส่วนโทนศัพท์พื้นฐานที่ใช้กันตามบ้านยังใช้ 9 หลักเหมือนเดิม
โดยหลักการจะใช้ 08 นำหน้าเลขหมายทั้งเก่าและใหม่ ทำให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือกลายเป็น 10 หลัก จากเดิมที่มีเพียง 9 หลัก มีรูปแบบเป็น   08- XXXX-XXXX
               
สำหรับเลขหมายเดิม ให้เพิ่มเลข 8 เข้าไปอีกตัว โดยใส่เลข 8 ต่อท้ายจากเลข 0 ยกตัวอย่างเช่น เลขหมาย 0-1234-5678  ให้เปลี่ยนเป็น   08-1234-5678 ทั้งนี้เพื่อให้มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพียงพอสำหรับผู้ใช้ในอีก 30 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีถึงร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ
ปัญหา :  
                   
1) ในระยะแรกความยุ่งยากของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการลืมกดหลายเลข 8 เพิ่ม แล้วทำให้โทรออกไม่ได้
                    
2) ในกรณีที่ต้องเพิ่มหลายเลข 8 เพิ่มเข้าไปในหมายเลขโทรศัพท์ของ เพื่อน ญาติพี่น้อง ฯลฯ ที่ได้บันทึกไว้ในหน่วยความจำเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ โดยต้องแก้ไขด้วยการเพิ่มหมายเลข 8 เข้าไปทีละหมายเลข ใครที่บันทึกไว้ 200 หมายเลขก็ต้องแก้ไขถึง 200 ครั้ง
                    
3) องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ ก็ต้องมีจุดยุ่งยากที่ต้องปรับเปลี่ยนหมายเลขลูกค้า      

                      อย่างไรก็ตาม ข่าวบอกว่าในช่วงแรกคือหลังวันที่ 1 กันยายน 2549 ผู้ใช้บริการจะยัง
สามารถใช้เลขหมาย 9 หลักต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 เนื่องจากเป็นช่วงผ่อนผันเพื่อให้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมและป้องกันความผิดพลาดในการติดต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ผู้ใช้ยังสมารถรับสายเรียกจากต่างประเทศได้ตามปกติ แต่ถ้าหากหลังวันที่ 30 กันยายน 2549 แล้ว หากยังไม่เข้า 10 หลัก ก็จะโทรไม่ได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (2)

ขอบคุณครับ................
เรืองชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน    คุณสถิตย์

            ผมว่าถ้าจะให้ดีบริษัท AIS , Dtac และ True
ควรจะพัฒนา Software ที่สามารถ Key เลข 8 ครั้ง
เดียวแล้วเข้าไปแก้หมาบเลขที่บันทึกไว้ในเครื่อง
โทรศัพท์มือถือทุกหมายเลขที่ได้ Memory ไว้

            ไม่ใช่ให้ผู้ใช้บริการมาแก้ไขที่ละรายชื่อเอง
เห็นด้วยกับผมไหมครับ ?