ค่ายฯ 2521

เพราะค่ายเป็น จุดเริ่ม เสริมคุณค่า เป็นนิยาม ความยืนหยัด ความศรัทธา เป็นความกล้า แกร่งกาจ ผงาดงาม

 

เพื่อนแต่งไว้ ...

จากห้วงลึก แห่งหัวใจ 

อยากเอ่ยกลอน แห่งถ้อยคำ จิตสำนึก
จากหัวงลึก แห่งหัวใจ ใครคนหนึ่ง
ผู้คุ้นเคย คราคร่ำ เคยคำนึง
ทั้งซาบซึ้ง กับคำ "ค่าย" พลีกายมา

แม้มีใจ ดวงเดียว ก็โดดเด่น
เพราะค่ายเป็น จุดเริ่ม เสริมคุณค่า
เป็นนิยาม ความยืนหยัด ความศรัทธา
เป็นความกล้า แกร่งกาจ ผงาดงาม

ประดุจภู หินผา ท้ายท้าคลื่น
พายุยืน ตระหง่านได้ ไม่เกรงขาม
ดุงผองเรา ร่วมพละ พยายาม
ค่ายเป็นนาม ความเป็นหนึ่ง ตรึงน้ำใจ

พลัง หนุ่มสาว อันก้าวหน้า
ประกอบวัย อันเจิดจ้า สุขสดใส
ภูมิปัญญา เทอดอุทิศ ชีวิตไทย
ผู้ยากไร้ จักได้ฟื้น คืนชีวิน ...

ใฝ่ฝันถึง ถิ่นฐาน ชาวบ้านป่า
มองท้องนา คราใด ใจถวิ่น
อดีตเคย เคียงเคียงใกล้ ได้ยลยิน
(บัดนี้) ... ฤาสูญสิ้น สัมพันธ์ที่ เคยมีมา

ภาพกองไฟ ดับสนิท ติดตรึงห้วง
ไฟโชตช่วง ในใจ มิดับค่า
ยังมุ่งมั่น วันคืนใหม่ ได้กลับมา
ไฟศรัทธา ยังมีทั่ว เต็มหัวใจ

... จากห้วงลึก แห่งหัวใจ ใครคนหนึ่ง
พร่ำรำพึง ถึงชาวชน คนรุ่นใหม่
หวัง ... ค่ายเกิด เคียงคู่ ผู้ก้าวไป
แม้มีภัย ขวากหนามกั้น ... เร่งวันคืน

15 กรกฎาคม 2521

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมสบายความเห็น (0)