เสื้อนาโน

จ๊ะจ๋า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นาโนเทคโนโลยีเหมือนเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีบทบาทในศตวรรษที่ 21

 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาและตลอดปีนี้เราจะเห็นผู้คนใส่เสื้อเหลืองกันมากมาย.....และจ๊ะจ๋าก็เป็นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อเหลืองด้วยเหมือนกัน...ช่วงนี้เสื้อเหลืองที่วางขายทั่วไปมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่  เสื้อแบบมีปกกระเป๋าหน้า แบบไม่มีกระเป๋า เสื้อคอกลม นอกจากนี้ เฉดของสีเสื้อก็มีมากมายเช่น เหลืองเข้ม เหลืองสว่าง เหลืองอ่อน เหลืองไข่ไก่ ซึ่งแต่ละแบบมีราคาที่แตกต่างกัน และที่สะดุดใจจ๊ะจ๋ามากที่สุดก็คือ เสื้อเหลืองนาโน ที่สะดุดใจคือสีสวยและมีราคาสูง...และที่สำคัญคือ ไร้กลิ่นเหงื่อ..ไม่ต้องซัก....ยิ่งชวนให้แปลกใจว่าเทคโนโลยีนาโนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในยุคนี้แล้ว.........

          นาโนเทคโนโลยี เหมือนเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีบทบาทในศตวรรษที่ 21  และคาดว่ากลายเป็นโครงการศึกษาและวิจัยระดับชาติของหลายประเทศ...และนาโนเทคโนโลยีเป็นการสร้างเทคโนโลยีจากอะตอมและโมเลกุลของสิ่งต่างๆ ที่มีขนาด 1 พันล้านส่วน...และเกี่ยวข้องกับวิทยาการหลากหลายสาขา ตั้งแต่ เคมีสังเคราะห์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผสมผสานกันเพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้สอยได้.... ประโยชน์ของเทคโนโลยีนาโนในหลายๆ ด้านได้แก่ เกษตรกรรม อาหาร การแพทย์ เครื่องสำอาง พลังงาน การทหาร กีฬา เครื่องนุ่งห่ม คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า  ยานยนต์ สิ่งแวดล้อม การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น

เครื่องนุ่งห่ม 

การนำวิทยาการด้านนาโนเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยธรรมชาติ ทั้งผ้าฝ้าย ไหม ผ้าขนสัตว์ ตลอดจนผ้าใยสังเคราะห์ เช่น การพัฒนาสารเคมีและวิธีการเคลือบเส้นใยต่างๆ ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่น ไม่เปียกทั้งน้ำและน้ำมัน ไร้รอยเปื้อน ไร้รอยยับ  เป็นต้น โดยสารเคมีที่พัฒนาขึ้นมาจะสร้างพันธะทางเคมี (Covalent Bond) กับโมเลกุลของเส้นใยประเภทต่างๆ ซึ่งจะทำให้สารเคมีติดแน่นอยู่กับกับเนื้อผ้าได้เป็นเวลานาน และไม่หลุดลอกออกจากเส้นใยผ้าในขณะซัก รีด นอกจากนี้ สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของผ้ามีขนาดเล็กมาก ทำให้เนื้อผ้ายังคงมีคุณลักษณะ และมีสัมผัสคล้ายเดิมทุกประการ

การใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตเสื้อผ้ากันยับไร้รอยเปื้อน โดยใช้สารเทฟลอนเคลือบเส้นใยของเสื้อผ้า สามารถกันได้ทั้งน้ำและน้ำมัน ตลอดจนสิ่งสกปรกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาเทคโนโลยี Phase Change Materials (PCMs) ซึ่งจะทำให้ผ้าตอบสนองต่ออุณหภูมิของร่างกายผู้สวมใส่ได้ โดยการแทรกแคปซูลขนาด 100 นาโนเมตรในเส้นใยของเสื้อผ้า เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น สาร PCMs จะหลอมเหลว ทำให้ดูดความร้อนออกจากร่างกาย แต่ถ้าอุณหภูมิของร่ายกายลดลง สาร PCMs จะแข็งตัวขึ้นและปลกปล่อยความร้อนสะสมไว้ออกมา ทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น

นี่คือตัวอย่างอันน้อยนิดของการใช้นาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านเครื่องนุ่งห่มและสำหรับด้านอื่น...... และด้วยความล้ำสมัยของมันนี่เอง ...ทำให้นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เข้ามามีผลกระทบต่อธุรกิจแทบทุกประเภท และมีแนวโน้มที่บริษัทธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายเริ่มให้ความสนใจและลงทุนไปกับการวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านนาโนเทคโนโลยีของตัวเองอย่างจริงจังเช่น เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยที่ทำการวิจัยทางด้านนี้มากขึ้น  และที่น่าจับตามองมากที่สุดก็คือ มีหลายประเทศที่พากันตื่นตัวในการลงทุนเพื่อการพัฒนางานวิจัยและค้นคว้าทางด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน สิงค์โปร์ มาเลเซีย แม้กระทั่งเวียดนาม สำหรับประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค (NANOTEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)..............เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วความก้าวล้ำของเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง....เราเองคงต้องสร้างความเข้าใจในนาโนเทคโนโลยี...เพราะโลกแห่งการเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง..........มันยังคงหมุนต่อไปเรื่อยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creativeความเห็น (1)

จ๊ะจ๋า

ฉันทลักษณ์ อาจหาญ

ขออนุญาติ แชร์ บันทึกนี้

ตอนนี้ ภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมในการศึกษา รับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาตร์ความปลอดภัยและจริยธรรม นาโนเทคโนโลยี่ 2560ถึง 2564