มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นตลาดวิชาที่ทุกท่านทราบกันดีแล้ว ว่ามีคุณภาพตั้งแต่การรับสมัคร ค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการวัดและประเมินผล เลือกเรียนได้ตลอดทั้งปี มีให้เลือกหลายหลักสูตร เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ทำงานแล้ว เวลาเรียนจบก็มีประกาศนียบัตรให้รับรอง เล่าสู่กันฟังเอง และจะไปเรียนเสริมบ้างที่ http://www.ctc.ru.ac.th/index.php