หัวข้อ CAI ที่อยากทำ

วนิดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บูรณาการ CAI

อยากสร้าง CAI ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 ในเนื้อหาเรื่องภาษาถิ่น เพราะจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละท้องที่ในประเทศไทย ซึ่งจะบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ตรงกับภาษาไทยในการใช้ภาษาถิ่น อันจะเป็นการพัฒนาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pookoeความเห็น (0)