ตัวอย่างแบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียนแบบสั้น

ครูจุ่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิจัยในชั้นเรียนแบบสั้น

ถึงเพื่อสมาชิกทุกท่าน

สำหรับคุณครูบางท่านที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร  ผมได้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนงานวิจัยในโรงเรียนอย่างสั้น ๆ มาเป็นแนวทางให้สมาชิกได้นำไปขยายผลต่อ  เป็นของโรงเรียนอัสสัมชันสมุทรปราการ  ผมลิงค์ไว้ให้ดาวน์โหลดครับ

http://www.acsp.ac.th/web2/form/form8.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยในชั้นเรียนความเห็น (24)

ช่วยด้วย
IP: xxx.113.17.172
เขียนเมื่อ 

ใครพอมีตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์บ้างครับอยากได้มาก ขอบพระคุณครับ (ครูน้อย)

นศ.
IP: xxx.24.200.18
เขียนเมื่อ 

ท่าพอมีงานตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับคณิตศาตร์ม.1 มั้ยคะ  ตอนนี้อยากได้มาศึกษามากค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

พงษ์ศักดิ์ อัครปรีชากุล
IP: xxx.113.17.177
เขียนเมื่อ 

ขออภัยเพื่อน ๆ ที่ไม่ค่อยได้เข้ามาตรวจสอบข้อความในบล็อก แต่ก็ยังมีเพื่อน คอยช่วยในการเพิ่มเติมข้อมูลและลิงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ลิงค์ตัวอย่างงานวิจัยคณิตศาสตร์ ม. ต้น ให้เพื่อน ๆ ได้ลอลงโหลดไปศึกษาครับ ผมยังไม่ได้อ่านงานวิจัยฉบับนี้นะครับ  เลยไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยฉบับนี้

edinno.sisaketedu1.go.th/inno_file/p33307842124.doc

ตามลิงค์นี่เลยครับ

  • ดีมากเลยค่ะ ได้รับความรู้  และเป็นตัวอย่างที่ดี  บันทึกนี้ดีมาก 
  • ครูอ้อยขอเก็บไว้ในแพลนเน็ตค่ะ.....

ขอบคุณค่ะ

สลักจิต นาทะสิริ
IP: xxx.114.120.100
เขียนเมื่อ 

ใครพอมีตัวอย่างงานวิจัยเรื่องการสอนแบบโครงงานที่มีผลกระทบต่อเจตคติของนักเรียนในวิชางานประดิษฐ์บ้างคะอยากได้มาก ขอบพระคุณคะ

พงษ์ศักดิ์ อัครปรีชากุล
IP: xxx.146.63.185
เขียนเมื่อ 

ผมได้หาบทคัดย่องานวิจัยจากมหาวิทยาลัย  เกี่ยวกับการวิจัยกรสอนแบบโครงงาน  อาจจะเป็นประโยน์ในการพัฒนาเป็นชิ้นงานของเพื่อน ๆ สาชิกนะครับ

ผู้วิจัย นางสาวนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวัดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองใน
กิจกรรมโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา
A DEVELOPMENT OF DATA COLLECTION TECHNIQUES AND INSTRUMENT
FOR ASSESSING SELF-DIRECTED LEARNING IN PROJECT ACTIVITIES OF
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

http://www.edu.chula.ac.th/resch/research%20fair/7.pdf


ชื่อเรื่อง : (ไทย) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF LEARNING AND TEACHING
ACTIVITIES BY USING PROJECT APPROACH MODEL AS
A LEARNER-CENTERED APPROACH IN HEALTH AND PHYSICAL
EDUCATION FOR MATHAYOMSUEKSA II

 http://ednet.kku.ac.th/~jeanbarry/research_pro/du007/3445.pdf

ครูผิง
IP: xxx.123.61.191
เขียนเมื่อ 

พอจะมีงานวิจัยที่ใช้ CAI สอนวิชาคอมพิวเตอร์บ้างหรือป่าวคะ  ขอบพระคุณมากค่ะ

พงษ์ศักดิ์ อัครปรีชากุล
IP: xxx.146.63.182
เขียนเมื่อ 

ถึงครูผิงและเพื่อน ๆ สมาชิก

ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ  เนื่องจากผมต้องเดินทางไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จึงทำให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยจากที่ต่าง ๆ ให้กับเพื่อน ๆ สมาชิกได้ช้าไป  แต่ผมก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนความรู้และผลงงานวิจัยจากที่ต่าง ๆ ให้เพื่อนสมาชิกได้ศึกษา  เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของเพื่อสมาชิกต่อไป

สำหรับสิ่งที่ครูผิงขอมาได้แสวงหามาให้แล้วครับ  ลองศึกษาดูนะครับ

แหล่งสืบค้นดูได้ตรงนี้ครับ

http://board.dserver.org/e/eztools/
http://www.academic.chula.ac.th/webboard/Question.asp?GID=436

ดาวน์โหลดตัวอย่างงานวิจัยที่
http://school.obec.go.th/bpr/book/A-28.1.pdf
http://school.obec.go.th/bpr/book/A-28.2.pdf
http://school.obec.go.th/bpr/book/A-28.3.pdf
http://school.obec.go.th/bpr/book/A-28.4.pdf
http://school.obec.go.th/bpr/book/A-28.5.pdf

ขอให้ผ่านการประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้นทุกท่านนะครับ

พงษ์ศักดิ์

เรียน อ.พงษ์ศักดิ์
IP: xxx.147.120.230
เขียนเมื่อ 
เรียน อ.พงษ์ศักดิ์ ผมได้ศึกษา การให้บริการงานด้านการศึกษาของท่านอาจารย์ แล้วผมเห็นว่า ท่านเป็นครูจริงๆ ที่ท่านไม่หวงวิชา เป็นผู้ให้ ผมเองกำลังแสวงหาความรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาตนเองในตำแหน่งทางวิชาการ คศ 2 ไปสู่ คศ 3 ในรายวิชาศิลปะ สาระดนตรี ได้สอนนักเรียนด้วยกระบวนการโครงงานดนตรี ผมใคร่ขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์หากพอมีเวลาโปรดพิจารณาด้วยครับ
พงษ์ศักดิ์ อัครปรีชากุล
IP: xxx.113.17.177
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติและยินดีที่จะให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับ

ก่อนอื่นต้องเรียนให้ท่านทราบก่อนนะครับ  ว่าก่อนที่จะคิดถึงเรื่องการส่งผลงานทางวิชาการนั้น  ท่านต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ  วฐ. 1 มาก่อน  ดังนั้นการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการประเมินตามสมรรถนะด้านต่าง ๆ นั้นก็ต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับ

ส่วนการทำผลงานวิชาการนั้น  ประการแรกให้เขียน  วฐ.2  ให้ได้คณะแนนอย่างน้อยหน้าละ  2  คะแนน  ถ้าเขียน  40  หน้า  แล้วได้  80  คะแนน  ก็แสดงว่าเดินทางเข้าใกล้แล้วครับ

ส่วนงานวิจัยนั้นก็ไม่ใช้เรื่องยาก  เพราะงานวิจัยเป็นเนื้องานที่มีรูปแบบที่สามารถศึกษาได้ทั่วไป  อย่างงานที่ท่านจะทำเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เป็นรูปแบบที่น่าสนใจครับ  ท่านต้องศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานให้เข้าใจ  แล้วเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบที่สามารถประเมินย้อนกลับว่าบรรลุจดประสงค์หรือไม่  จุดประสงค์สามารถชี้ไปยังมาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างไร  ว่ากันไปแล้วตอนนี้  สพฐ.  กำลังเล่นเรื่อง  Backward Design  กับการประเมินที่อาศัย  Rubics  เป็นตัวชี้ผลสัมฤทธิ์  เมื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้แล้วก็นำแผนการเรียนรู้ไปใช้  และเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  มาวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามจุดประสงค์และมาตรฐานหรือไม่  อย่างไร  แล้วก็สรุปผลออกมา  เมื่อได้สาระครบแล้วก็จัดรูปเล่มพิมพ์เป็นงานวิจัย  ครับ

ผมไม่ทราบว่าคำแนะนำคร่าวเบื้องต้นอย่างนี้ จะตรงกับความต้องการหรือไม่  ถ้าจะให้ดีก็เสนอที่ละประเด็นนะครับ  จะได้ชัดเจนขึ้น

พงษ์ศักดิ์

save
IP: xxx.129.37.132
เขียนเมื่อ 

ต้องการงานเกี่นวกับคณิตศาสตร์ทุกอย่าง ใครทราบช่วยบอกที ค่ะ

 

ต้องการด่วนนะ

บุศรา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาผู้มีความรู้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์...มีแบตัวอย่างให้ศึกษาหน่อยค่ะ..

ครูเอก เชียงใหม่
IP: xxx.172.45.25
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมเป็นครูสอนวิชาดนตรีไทย -สากล พอจะมีตัวอย่างวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาดนตรีบ้างไหมครับ ความคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณ

พงษ์ศักดิ์ อัครปรีชากุล
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 

ลองหาดูจากตรงนี้ก่อนนะครับ

http://www.kruoil.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=469534&Ntype=2

ถ้ามีเวลามากกว่านี้จะหามาให้ใหม่

เกตุแก้ว เสียงดี
IP: xxx.174.149.129
เขียนเมื่อ 

ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ระดับ ปริญญาโท เอกการบริหารการศึกษา ม.รามคำแหง

วันพรุ่งนี้อาจารย์จะให้แจ้งหัวข้องานวิจัย แต่ไม่รู้จะศึกษาเรื่องอะไรดี เพราะว่าไม่ได้เป็นครู

แต่ปฏิบัติงานบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาา อยากขอคำแนะนำจาก อ.พงษ์ศักดิ์

พงษ์ศักดิ์ อัครปรีชากุล
IP: xxx.175.151.7
เขียนเมื่อ 

ถึง คุณเกตุแก้ว เสียงดี

การทำวิทยานิพนธิ์เกี่ยวกับสาขาบริการศึกษา สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธิ์นั้นมีแนวในการพิจารณาดังนี้

1. หัวข้อวิทยานิพนธิ์นั้นต้องเป็นหัวข้อที่อยู่ใน ฟิลด์(ขอบเขต)ของงานบริหารการศึกษา เช่น บริหารวิชาการ บริหารการเงิน บริหารบุคคลากร บริหารทั่วไป หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริหาร ความพึงพอใจต่องานบริหารการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของงานบริหารการศึกษา เป็นต้น

2. หัวข้องานวิทยานิพนธิ์นั้นต้องเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ ทันสมัยหรือร่วมสมัย ที่จะเป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดในส่วนที่ศึกษาในอนาคตได้

3. เป็นหัวข้อวิทยานิพนธิ์ที่อยู่ในวิสัยที่ผู้วิจัยสามารรถดำเนินการได้ แต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปจนงานวิทยานิพนธิ์ขาดคุณค่าในการศึกษา

4. เป็นหัวข้อวิทยานิพนธิ์ที่ผู้ศึกษาสนใจและมีความถนัดอยู่ อยู่สิ่งที่ศึกษาเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยอยากรู้ เช่น ความพึงพอใจในการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น

ผมว่าคุณเกตุแก้วควรเสนอสิ่งที่สนใจที่อยากทำวิทยานิพนธิ์ในประเด็นใดลองเสนอมาให้ทราบก่อนและความรู้ควาสามรถที่คุณเกตุแก้วมีด้านสถิติด้วยก็จะดีครับ

1. ความสนใจในขอบเขตงานบริหาร

2. สนใจแง่นมุมวิจัยด้านใด เช่น ความพึงพอใจ สำรวจคุณลักษณะการบริหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่องานบริหาร ฯลฯ

3. ความสามารถด้านสถิติ

ช่วยให้ข้อมูลผมหน่อย จะแนะนำได้ตรงกับความต้องการครับ

ปัทมา
IP: xxx.9.184.47
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ขอความกรุณาส่งข้อมูลเกี่ยวกับแบบวัดทักษะการทำงานของนักเรียน ขอบคุณค่ะ

พงษ์ศักดิ์ อัครปรีชากุล
IP: xxx.175.151.7
เขียนเมื่อ 

แบบวัดทักษะการทำงานครับ ตามลิงค์

http://school.obec.go.th/bansida/word.doc/9.1%20te.doc

http://school.obec.go.th/bansida/word.doc/9.2%20te.doc

แบบประเมินทำงานเป็นทีม

http://www.nurse.nu.ac.th/minor/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%202-49/5.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82.doc

คงพอเป็นแบบตัวอย่างได้นะครับ

นก
IP: xxx.26.188.61
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนหน่อยค่ะ

หนูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ค่ะ

พงษ์ศักดิ์ อัครปรีชากุล
IP: xxx.31.55.193
เขียนเมื่อ 

ถึง คุณนก

งานวิจัยในชั้นเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วก็คล้ายกับงานวิจัย 5 บทนั่นแหละครับ เพียงแต่เป็นงานวิจัยที่ผู้สอนทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนในห้องเรียนที่เราสอนอยู่ เช่น อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ ม.1 อาจจะพบว่านักเรียนที่สอนอยู่มีปัญหาเกี่ยวกับการแก้สมการ ซึ่งมีสาเหตุมาจากนักเรียนคูณไม่ได้ อาจารย์ก็อาจจะลองให้นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณก่อน จนจำได้ดี แล้วค่อยสอนสมการ อาจารย์ก็ทดสอบดูว่านักเรียนเข้าใจการแก้สมการเพิ่มขึ้นหรือไม่ เป็นต้น การทำวิจัยในชั้นเรียนอาจจะไม่จำเป็นต้องทำกับนักเรียนทั้งชั้น อาจจะทำกับนักเรียนบางกลุ่มที่เป็นปัญหาก็ได้ครับ วิธีวิเคราะห์ผลงานวิจัยก็ใช้การเปรียบเทียบจากผลการทดสอบก่อนใช้กระบวนการแก้ปัญหา กับผลการทดสอบหลังใช้กกระบวนการแก้ปัญหาก็ได้(Pre test - Post test) หรือจะจัดทำสื่อ เช่น ชุดการสอนในการแก้ปัญหา โยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ของอาจารย์ ไซยงค์ พรหมวงศ์ ก็ได้ คำแนะนำเล็กน้อยนี้คงทำให้อาจารย์เห็นช่องทางบ้างนะครับ

แจ๊ค
IP: xxx.142.175.238
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างงานวิจับในชั้นเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

นพดล
IP: xxx.19.66.163
เขียนเมื่อ 

อยากได้งานวิจัยในชั้นเรียนวิชาเคมี ม.ปลายเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ตั๊ก
IP: xxx.27.199.42
เขียนเมื่อ 

อยากได้วิจัย 5 บท เกี่ยวกับศิลปะ ชั้น ป.6 หรือ ตัวอย่างก็ได้

ขอบคุณมากค่ะ

พงษ์พันธ์ ชัยสงค์
IP: xxx.29.6.89
เขียนเมื่อ 

ผมอยากใด้งานวิจัย คณิตศาสตร์ม.1 จำนวน 5 บท ครับ