ถึงเพื่อสมาชิกทุกท่าน

สำหรับคุณครูบางท่านที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร  ผมได้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนงานวิจัยในโรงเรียนอย่างสั้น ๆ มาเป็นแนวทางให้สมาชิกได้นำไปขยายผลต่อ  เป็นของโรงเรียนอัสสัมชันสมุทรปราการ  ผมลิงค์ไว้ให้ดาวน์โหลดครับ

http://www.acsp.ac.th/web2/form/form8.doc