คำถามจาก สคส. "Gotoknow เผชิญปัญหาเป็นที่นิยมมากเกิน : จะเลือกทางแก้แนวไหน"

สคส. ขอความคิดเห็นจากทุกท่าน เรื่องการใช้ Gotoknow คะ ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอแนะคะที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/35433