งาน ดร.รุจโรจน์

orchidee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
10 คำถาม 10 คำตอบ

1. ฮาร์ดแวร์ คืออะไร

- ส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วย ส่วนประมวลผล ส่วนนำเข้า ส่วนแสดงผล และอุปกรณ์อื่นๆ

 

2. ส่วนประมวลผล ประกอบด้วยอะไรบ้าง

- แผงวงจรหลัก ซีพียูและหน่วยความจำ

 

3. แผงวงจรหลัก เรียกอีกอย่างว่าอะไร

- เมนบอร์ด

 

4. หน้าที่หลักของซีพียู คืออะไร

- การประมวลผลข้อมูลจากแรมในลักษณะของการคำนวณ การเปรียบเทียบ การเคลื่อนย้ายข้อมุล

 

5. หน่วยความจำ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

- 2 ประเภท คือ 1.หน่วยความจำถาวร (ROM)

                          2. หน่วยความจำชั่วคราว (RAM)

 

6. คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

- 3 ประเภท คือ 1. Supercomputers

                          2. Mainframe computers

                          3. Personal computers

 

7. Supercomputers มีความสามารถในการปะมวลผลเป็นอย่างไร

- ประมวลผลได้เร็วที่สุด

 

8. Mainframe computers เหมาะสมกับหน่วยงานใด

- ธนาคารและสายการบิน

 

9. Personal computers คืออะไร

- คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลไม่มากนัก

 

10.คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่รุ่นพกพาขนาดเล็กมากเรียกว่าอะไร

- ปาล์มพีซี (Palm Pcs)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EXCHANGE



ความเห็น (0)