การศึกษายุคใหม่


การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา

การศึกษายุคใหม่

        งานวิจัยในร อบ 10 ปีมานี้  ได้ชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ มิได้เน้นเรื่องศักยภาพภายในที่เด็กหรือผู้เรียนมีอยู่ ซึ่งใช้ในการรับรู้สิ่งต่างๆ  และสังเคราะห์ออกมาเป็นระบบคิดที่ซับซ้อน  ศักยภาพภายในของเด็กนี้  เมื่อประสานเข้ากับทักษะการเรียนในระบบที่มีการโต้ตอบโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  และประสานเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปิดโลกกว้างแห่งข่าวสารข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน  อาจจะสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่มากมาย  โดยการแสวงหาและค้นพบด้วยความสนใจของตัวของเขาเอง

        สิ่งที่ท้าทายสำหรับการจัดการศึกษายุคใหม่นี้คือ  การหาจุดที่ลงตัวระหว่างแนวทฤษฎีการเรียนรู้ 2 วิธี  ในด้านหนึ่ง  ทฤษฎีการเรียนรู้เก่าที่เราใช้มาแต่เดิมยังคงมีบทบาทอยู่  และต้องนำมาประยุคต์เข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่  ขณะที่อีกด้านหนึ่ง  ความเข้าใจใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัย  ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ที่เกิดจากระบบการเรียนแบบโต้ตอบ  การเรียนโดยโครงงาน  การใช้เทคโนโลยีต่างๆ  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จะต้องนำมาใช้เป็นแนวทางเพิ่มเติม  ในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ของโลกวันพรุ่งนี้

       ความสำเร็จในการจัดการศึกษา  โดยรับเอาทฤษฎีการเรียนรู้ทั้งสองด้านนี้มาใช้ร่วมกัน  น่าจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ในการมีชีวิตอยู่ในยุคข่าวสารนี้ได้ดียิ่งขึ้น

       ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่า  เด็กในยุคข่าวสารเรียนรู้อย่างไรนั้น  เป็นเรื่องที่จะต้องวิจัยเพื่อหาคำตอบกันต่อไป  งานวิจัยในเรื่องการเรียนรู้เหล่านี้ควรจะมีมากพอเพื่อที่จะชี้แนวทาง  หรือสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดำเนินไปเพื่อสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น   

      จากบทความดังกล่าวทางผู้จัดทำได้นำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับการศึกษาในยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า  "ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิชาการด้านต่างๆ เจริญรุดหน้าไปอย่างฉับไว การศึกษาในยุคใหม่ คือ ความสามารถในการับรู้ข้อมูลข่าวสาร การจัดการความรู้  การสร้างสรรค์องค์ความรู้  ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นสำคัญ  ดังนั้น ครูต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ครูทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใด  ควรมีโอกาสรับความรู้และข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันยุคทันสมัย  ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ซึ่งการให้การศึกษา  การอบรมบ่มนิสัยเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม  ถือเป็นภารกิจอันหนัก  หากแต่จะได้กุศลอนันต์  และผลที่เกิดขึ้นเป็นคุณอย่างยีงกับประเทศและมนุษยชาติ"

      พรพิไล  เลิศวิชา.มัลติมีเดียกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21,พิมพ์ครั้งที่ 1,

กรุงเทพฯ,2544.


http://www.moc.moe.go.th/modules.php?name=News&file=print&sid=989

คำสำคัญ (Tags): #innovation
หมายเลขบันทึก: 35492เขียนเมื่อ 25 มิถุนายน 2006 10:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี