จาก เสาร้องไห้ มาเป็น เสาไห้

สืบเนื่องมาจากการไปเก็บข้อมูลการวิจัยที่รพ.เสาไห้ ท่านผอ. ได้เล่าว่าประวัติมาจาก เสาร้องไห้ เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง ค่ะ

บ้านเสาไห้ อำเภอเสาไห้ ท้องที่ซึ่งขึ้นอยู่ในจังหวัดสระบุรี
แห่งนี้มีที่มาของชื่อนัยว่ามาจาก เสาร้องไห้  ตามที่มีเรื่องเล่าในตำนานพื้นบ้านว่า เมื่อครั้งที่สร้างกรุงเทพมหานคร ทางราชการได้เกณฑ์หัวเมือง ให้คัดสรรไม้ที่มีลักษณะดีเพื่อนำไปทำเสาหลักเมือง แต่เสาไม้ที่ล่องลงมาตามแม่น้ำป่าสักเพื่อ ทูลเกล้าฯถวาย ไปถึงไม่ทันเวลา นางไม้ที่สถิตย์อยู่ภายในเสาเสียใจ จึงลอยทวนน้ำกลับมาจมอยู่ที่บริเวณบ้านไผ่ล้อมน้อย

      วันดีคืนดี ชาวบ้านจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญขึ้นมาจากบริเวณที่ไม้จมนี้ ผู้คนจึงเรียกท้องที่นี้ว่า บ้านเสาไห้
      ด้วยความเชื่อเช่นนี้ ชาวบ้านได้พยายามที่จะงมหาไม้ดังกล่าวเรื่อยมา จนถึงพุทธศักราช 2501 จึงมีผู้พบเสาไม้ตะเคียนจมอยู่ ได้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดสูง และชาวบ้านก็เชื่อกันว่า น่าจะเป็นเสาร้องไห้ที่จมมาแต่โบราณ ตามที่มี
เรื่องเล่าในตำนานสืบต่อกันมานั่นเอง จึงจัดให้มีการสรงน้ำเสาไม้ ในวันที่ 23 เมษายนของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันที่ได้ค้นพบ เป็นงานประจำปีมาจนปัจจุบัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  .♥♥ ·° เรื่องเล่าของพอลล่า·° .♥♥ความเห็น (0)