คุณคิดอย่างไรเมื่อถามถึง KM ?

ปัญหาของ KM อยู่ตรงไหน
สวัสดีครับ พี่น้องชาว KM  ทุกท่าน KM ครั้งที่ 7 มีคำถามจากอาจารย์ Susu Nousala  ถามว่า ด้านความขัดแย้งของคนในชุมชน มีผลต่อการจัดการความรู้อย่างไร ? ตอบ  จริงๆ แล้วการที่มีความขัดแย้งในสังคมถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะแน่ นอนจะให้คนเราคิด เหมือนกันทุกๆ เรื่องคงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากการรับรู้ และการมองแต่ละเรื่องย่อมแตกต่างกันออกไป โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการมีความขัดแย้งในสังคมบ้างน่าจะเป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนา เพื่อจะได้เป็นการถ่วงดุลอำนาจของผู้ที่มีอำนาจในสังคมซึ่งจะได้มีความระมัดระวังมากขึ้นในการพัฒนา อย่างไรก็ตามระดับของความขัดแย้งหากเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นถึงระดับที่เรียกว่า การแปลกแยกก็จะส่งผลกระทบเช่นกันต่องานพัฒนา ในแง่ของการจัดการองค์ความรู้ก็เช่นกันอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร  ท่านผู้อ่าน หรือท่านผู้รู้ เห็นเป็นอย่างไรครับ ไม่ทราบว่าผมตอบถูกหรือไม่ หากท่านจะกรุณาในการที่จะเสนอแนะจะเป็นพระคุณยิ่ง พบกันวันพรุ่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีตความเห็น (0)