Gotoknow เผชิญปัญหาเป็นที่นิยมมากเกิน : จะเลือกทางแก้แนวไหน

        Gotoknow ยุคที่ ๒ เปลี่ยนโฉมและ software ใหม่หมด    งามงดและสะดวกกว่าเดิม    แต่ช้า เพราะคนนิยมใช้มากเกินคาด     แต่ละเวลามีคนใช้อยู่ ๕๐๐ - ๖๐๐ คน    ส่วนใหญ่เข้ามาอ่าน    เราจะต้องหาทางแก้ และต้องมียุทธศาสตร์ในการแก้

        ที่จริงก็มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์อยู่ ๒ ทางเท่านั้น    คือแนวเปิดให้ทุกคนเข้ามาใช้อย่างอิสระ อย่างที่ทำมาปีเศษ เรียกว่าแนว inclusive     กับอีกแนวหนึ่งเรียกว่าแนว exclusive ให้เข้ามาใช้ได้เฉพาะคนที่เราเลือกแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ บล็อก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้       

        เริ่มมีคนให้ความเห็นว่าน่าจะจำกัดการใช้ gotoknow คือใช้แนวที่ ๒    เพราะมีการใช้แบบไม่ค่อยตรงเป้าประสงค์ของ บล็อก อยู่ด้วย     เช่น

รศ. พญ. ปารมี ตั้งคำถามว่า "การใช้ blog ในการสอนนักเรียน นักศึกษา โดยให้นักเรียนค้นหาความรู้ (ซึ่งส่วนใหญ่ก็ search มาจากเน็ตนั่นเอง) มาเขียนตอบใน blog จะตรงกับวัตถุประสงค์ของ gotoknow กับการขับเคลื่อน KM ที่ต้องการเน้นการบันทึกและ ลปรร. tacit knowledge หรือไม่    อยากให้ทีมงาน และ สคส. พิจารณาประเด็นนี้ด้วย"

        ดร. จันทวรรณ มีความเห็นว่า "ในฐานะผู้ดูแลระบบ ดิฉันขอแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะ จากการดูแลระบบจะพบว่า gotoknow มีกลุ่มผู้ใช้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1) กลุ่มที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การทำงาน
2) กลุ่มที่ต้องการสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารความเป็นไปของกลุ่ม และ
3) กลุ่มที่เข้ามาเพื่อการส่งงานการบ้านจากการเรียนการสอน 


เรื่องในแง่นโยบายของ GotoKnow คงต้องรบกวนให้ทางอาจารย์วิจารณ์ช่วยตอบนะคะ    ดิฉันคงขอตอบในแง่ของเทคโนโลยี ดังนี้คะ Gotoknow แม้จะมีจุดยืนที่ประกาศอย่างชัดเจน แต่ด้วยว่าเป็น website ที่เปิดออกสู่สาธารณชนทั้งโลกอินเตอร์เน็ต    การควบคุมการใช้งานเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์จึงเป็นไปได้ยากคะ  
การจะทำให้ Gotoknow เป็น professional blog    และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่ตนมีอยู่    พอมีวิธีการอยู่บ้าง เช่น การใช้ระบบ rating เพื่อสร้าง reward ให้แก่ผู้ที่เขียนบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือ อีกวิธีก็เป็น
การสร้างระบบ approval ร่วมกันกับระบบการ invitation เพื่อการร่วมเป็นสมาชิกคะ" 
 
           เราอยากขอความเห็นจากสมาชิกของ gotoknow นะครับ ว่าจะกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดกว้าง  หรือจำกัดประเภทการใช้ อย่างไรดี   

โดยที่นโยบายเดิมคือเปิดเต็มที่ยกเว้นไม่อนุญาตการเข้ามาขายของ  มาจีบกัน  มาด่ากัน  หรือมาโป๊เปลือย  อย่างนี้เราไม่ยอมให้ทำ     และโชคดีที่ไม่มีใครเข้ามาทำสิ่งไม่สร้างสรรค์    เราจึงเป็นเว็บสร้างสรรค์อันดับหนึ่งของประเทศไปโดยปริยาย

          แต่เราก็มาพบปัญหาที่มากับความสำเร็จ    นี่คือปัญหาคลาสสิคนะครับ    แม้ในทางส่วนตัวของคนเราทุกคนความสำเร็จก็เป็นปัญหาในตัวของมันเอง     gotoknow ของเราสำเร็จในการดึงดูดคนเข้ามาใช้มากเกินไป จนเครื่องรับไม่ไหว  ทำให้ช้า

          สไตล์ผมคือแก้ปัญหาเชิงรุกครับ    มันช้าก็ทำให้มันเร็วเสีย ถ้าไม่หมดเปลืองเกินไปก็พอรับไหว    คือผมอยากให้คงความเปิดกว้างไว้

หันไปเน้นแก้ปัญหาทางเทคนิค ให้มันกลับมาเร็วดังเดิม หรือเร็วกว่าเดิม     แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องหันมาจำกัดคนใช้ที่ใช้ผิดประเภทอยู่   

          ที่จริงผมมีความเห็นว่าการที่อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นสิ่งดีครับ    แต่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่เกิดโทษ    การที่ นศ. ทำการบ้านส่งครูแบบค้นเน็ตแล้วตัดแปะสำหรับผมถือว่าผิดจริยธรรม และเป็นการฆ่าตัวตาย    เพราะจะเป็นการเรียนแบบไม่เกิดปัญญา     และอาจารย์ที่สนับสนุนหรือยอมให้ลูกศิษย์ทำเช่นนั้น ในสายตาของผมเป็นอาจารย์ที่ใช้ไม่ได้   

         โปรดช่วยกันเสนอความเห็น เกี่ยวกับ "แนวทางแก้ปัญหา gotoknow คนใช้มาก ทำให้ช้า"    เข้ามานะครับ

วิจารณ์ พานิช
๒๔ มิย. ๔๙
วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง