AARทำบุญครบรอบเดือนเกิด

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

23 มิย49 ช่วง 10.30-12.00 นชมรมจริยธรรมนิมนต์พระ 9 รูปวัดพุทธปัญญา เพื่อให้บุคลากรของสถาบันและผู้สนใจได้ทำบุญในวาระครบรอบเดือนเกิด ซึ่งรองศิริชัยเป็นประธานในพิธี

1.สิ่งที่คาดหวัง 

              - มีสมาชิกที่เกิด/ผู้สนใจ เข้าร่วม อย่างน้อย 50%สมาชิก

              - สาระธรรมประจำเดือนนี้

2.สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

             -  มีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 - 30 คน

             - ไม่ค่อยได้ฟังช่วงพระให้ข้อธรรมะ รู้แต่ว่าเป็นประเด็น "เกิดมาทำไม" อยากให้สมาชิกที่ฟังมาเล่าสู่กันฟังบ้างค่ะ

3. ทำไมจึงแตกต่าง

              -ช่วง10.30สมาชิกจะน้อยเพราะเป็นช่วงมีภาระงานมาก พอ11.00 น.ก็จะมีสมาชิกทยอยมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงพักพอดี แม้สมาชิกที่ร่วมจะน้อยแต่ก็มาจากทุกกลุ่มงาน

              -ช่วงพระฉันอาหารเพล สมาชิกที่มาร่วมส่วนใหญ่อยู่สวดมนต์แปลร่วมกัน  

              -ข้าวกล่องบางส่วนแบ่งแจกให้ช่าง ศูนย์เปล แม่บ้าน และพนักงานขับรถซึ่งช่วยดูแลอยู่เบื้องหลัง  

              -ครั้งนี้ค่อนข้างลงตัวคณะทำงานไม่เหนื่อยมาก    

 4ได้เรียนรู้อะไรเพื่อปรับปรุงครั้งต่อไป  

            - การสื่อสารเชิงรุกหลายช่องทางทั้ง Intra-Net หนังสือเวียน  ติดประกาศ และเชิญสมาชิกรายบุคคล แต่จำนวนผู้ที่เข้าร่วมเฉลี่ยก็จะประมาณนี้( 30-50 %ของจำนวนสมาชิกที่เกิดในเดือน)  ก็น่าจะ OK

            - การแจกอาหารกล่องผู้ร่วมงาน ช่วยแก้ปัญหาการนำภาชนะออกนอกพื้นที่  และสะดวกในการจัดการ ลดภาระพนักงานทำความสะอาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.121.104.165
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณปิ่งที่จัดการให้   เผอิญหมอติดธุระสำคัญ