Blog คืออะไร 
Blog ย่อมาจาก weblog

web คือ ระบบค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต หรือ เวิลด์ ไวด์ เว็บ 

log   คือ บันทึก
weblog จึงเป็นการบันทึกบนเวิลด์ ไวด์ เว็บ 

Blog นั้นเป็นการเขียนเรื่องอะไรก็ได้ตามใจท่าน Blog ให้อิสระอย่างเต็มที่ อยากจะประกาศเรื่องอะไร แสดงความคิดเห็นเรื่องใด ถ่ายทอดประสบการณ์ประทับใจ

ก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้เลย ขอแนะนำให้ใช้ www.gotoknow.org

Blog ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของเจ้าของ Blog

หัวใจของ Blog คือการเขียนเล่าสู่กันฟัง  โดยใช้ตัวหนังสือเป็นสื่อส่งผ่านได้แล้ว เรายังสามารถใส่รูปภาพและเพลง
       

Blog เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเชื่อมโยงความรู้  เราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมจากที่เราอ่านหรือรู้อยู่ เพียงเราคลิกไปยัง
เว็บไซต์ที่ลิงค์กันอยู่ เพียงเท่านี้ความรู้ก็จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และเมื่อมีการลิงค์ต่อ ๆ กันไปก็จะทำให้ข่าวหรือข้อมูลนั้นกระจายไปทั่ว การลิงค์ก็มีทั้งที่วางไว้หน้าเพจ
เป็นการรวมลิงค์ของ Blog อื่น ๆ ที่ผู้ขียน Blog ให้ความสนใจ และติดตามอ่านประจำ อีกแบบเป็นการเขียน Blog ที่มีการอ้างอิง หรือลิงค์ถึงข้อความของคนอื่น
ควรเขียนลิงค์บทความนั้นไว้พร้อมกับข้อความที่อ้างใส่ไว้ในบทความที่ยกมา
เขียน Blog กันอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน ผสานความรู้จากภายในและภายนอก เติมเต็มความรู้ใหม่ ๆ  ลองไปดูอีก blog ดีกว่า    และมี blog ภาษาอังกฤษที่ได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วย  สนใจสมัครได้ที่  http://www.bravenet.com  ใน yahoo.com  ก็มี blog 360  หรือ  http://www.journalspace.com