เอกสารประกอบการใช้ GotoKnow.org version 2 คะ 

ภาพขาวดำ http://gotoknow.org/file/jantawan/Gotoknow+v2+training.pdf

ภาพสี http://gotoknow.org/file/jantawan/Gotoknow_v2_color.zip