คำถาม 10 ข้อ

คำถาม 10 ข้อ

1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง
- ฮาร์ดแวร์
- ซอฟต์แวร์

2. ฮาร์ดแวร์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
1. ส่วนประมวลผล
2. ส่วนนำเข้า
3. ส่วนแสดงผล
4. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

3. ส่วนประมวลผลเรียกอีกอย่างว่าอย่างไร
- CPU

4. ส่วนประมวลผลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
- แผงวงจรหลัก
- ชิพประมวลผล
- หน่วยความจำ

5. แผงวงจรหลักมีชื่อเรียกว่าอะไรได้บ้าง
- เมนบอร์ด หรือ มาเธ่อบอร์ด

6. จุดที่ใช้ในการติดตั้ง ซีพียู คืออะไร
- ตัวเมนบอร์ด

7. หน้าที่หลักของซีพียู คืออะไร
- การประมวลผลข้อมูลจากแรมในลักษณะการคำนวณ

8. หน่วยความจำแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
- 2 ประเภท 1. หน่วยความจำถาวร
2. หน่วยความจำชั่วคราว

9. ส่วนอุปกรณ์แสดงผล ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- จอภาพ
- การ์ดแสดงผล

10. ประเภทของคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท มีอะไรบ้าง
- ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์
- เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนฯความเห็น (0)