GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หัวข้อเรื่อง CAI

CAI

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

ทำไมทำ 1. วิชาพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย

2. นำมาบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมทักษะ-คำศัพท์-ที่น่าสนใจ

3. และนำมาบูรณาการกับวิชาศิลปะ โดยให้นักเรียนวาดรูปเพื่อเสริมทักษะในการระบายสี

ได้อะไรจากเรื่องนี้

1. ได้สื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

2. สามารถนำวิชาภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา และวิชาศิลปะมาบูรณาการร่วมกัน

นายจณะศักดิ์  คำแสน

นางสาวตรีรัส  ดิเรกพิทักษ์

นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): caiหัวข้อ
หมายเลขบันทึก: 35372
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)