" วันพฤหัสนี้  คุณไม่ต้องเข้าสอนนะ ครู MAX "  ครูไทยพูด

" Is there any school activities?"  Max says.

" ใช่เลย  มีพิธีไหว้ครู "  ครูไทยอธิบายพิธีไหว้ครู

" I see, It's the Teacher Respect Day."  Max explains.

คำกลอนที่ไพเราะที่ใช้ได้ทั้ง  วันไหว้ครูและวันครู

อ่านได้ที่นี่