ครูกับมาตรการประหยัดพลังงาน

ไม่ประชุมในวันหยุด

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  มีหนังสือเวียนเรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงาน

ดังนั้น  ครูทุกท่านจึงต้องกำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานของรัฐ  ดังนี้

1.  ใช้ระบบ e-government  ในการรับ-ส่งข้อมูลการปฏิบัติงาน

2.  ปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ โดยเคร่งครัด

3.  ขึ้นรถเมล์  นั่งรถรับจ้างแทนรถโรงเรียนในการไปราชการ

4.  ไม่ประชุมในวันหยุด

มีอีกหลายข้อ  หาอ่านเองที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)ความเห็น (2)

มาตรการนี้ก็ได้นำมาใช้อย่างจริงจัง  จริงใจ  ให้กลับไปทำงานบ้านใครบ้านท่าน  ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนสูงมาก  จำเป็นต้องปิดตึก 16.30 น.

วันนี้ครูอ้อยก็ประหยัดพลังงาน  ตามมาตรการด้วยการขึ้นรถมอเตอร์ไซค์  รถเมล์  และรถมอเตอร์ไซค์  อีกครั้ง  จึงจะถึงโรงเรียน  อิอิ  และขากลับอีก  ค่ารถพอๆกับการเติมน้ำมัน