ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกิจกรรม

ครูและกิจกรรม

รายชื่อครูและกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  อยู่ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)ความเห็น (1)

เรื่องราวผ่านมาแล้ว   ต้องทำให้เป็นปัจจุบันบ้าง