ตอนนี้ได้มีโอกาส  (ดี หรือ ไม่ก็ม่ายรุ) มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้างสรรพสินค้า BigC  รู้ไหมว่าพวกเรามาทำอะไรกัน

ก้อร่วมกันให้บริการวิชาการแก่ชุมชนงัยหล่ะ

ตอนนี้มีโปรแกรมการให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วลา 10.00 น.-18.30 น. (ได้ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท) ซึ่งอาจจะเป็นงานในลักษณะที่แปลกใหม่จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นับเป็นปีแรกที่สำนักวิทยบริการจัดให้บริการรูปแบบนี้ โดยออกบูธร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ที่จัดให้มีศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ชั้น 2 ห้างBigC

Staff ห้องสมุดเลยต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นพนักงานขายและพนักงานเชียร์แขก (อ้าว)  เพราะกิจกรรมที่ Set ไว้มีดังนี้

- การแนะนำการสืบค้นสารสนเทศและ Website ของสำนักวิทยบริการ

-เผยแพร่เอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น รูปแบบการให้บริการ เวลาเปิดบริการ เป็นต้น

-แนะนำการสมัครเป็นสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก

-ให้คำปรึกษาด้านการสืบค้นข้อมูล

-ชี้แหล่งข้อมูล

-สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสำนักวิทยบริการ

จากการให้บริการพบว่า กิจกรรมของห้องสมุดมีผู้สนใจน้อย เนื่องจากมีลักษณะเป็นวิชาการและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง หากแต่มีผู้สนใจก็จะต้องการการให้คำปรึกษาในขั้นลึก ดังนั้นอาจจำเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบอื่นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให้เพิ่มขึ้น เช่น การชิงรางวัล การแสดง เป็นต้น

แต่ผลที่สำนักวิทยบริการได้รับแน่ๆ คือ การประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ใช้ทุนต่ำมากแต่ได้ผลงานในแนวกว้าง