e-learning คืออะไร

ตุ๊ก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
e-learning

 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับเรามากขึ้นทุกวัน ผู้ที่ไม่ทันเทคโนโลยี ก็คือผู้ที่ไม่ทันโลกปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาประชิดตัวเรามากขึ้น ก็ยิ่งทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด หลายคนคงจะเคยได้ยินคำเหล่านี้โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น CAI, WBI, e-Learning วันนี้ขอแนะนำความหมายของ e-learning ก่อนแล้วกันนะค่ะว่ามันคืออะไร

Krutus (2000) กล่าวว่า "e-Learning เป็นรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สร้างเป็นบทเรียนสำเร็จรูป ที่อาจใช้ซีดีรอม เป็นสื่อกลางในการส่งผ่าน หรือใช้การส่งผ่านเครือข่ายภายใน หรืออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer Based Training: CBT) และการใช้เว็บเพื่อการฝึกอบรม (Web Based Training: WBT) หรือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก็ได้"

 Campbell (1999) ได้ให้ความหมายว่า "e-Learning เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์ และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผู้คนทั่วโลกมีความสะดวก และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา เป็นการเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร"

ผศ.ดร.ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้คำจำกัดความไว้ 2 ลักษณะ คือ

  • ลักษณะแรก e-Learning หมายถึง การเรียนเนื้อหา หรือสารสนเทศสำหรบการสอน หรือการอบรม ซึ่งใช้การนำเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งใช้เทคโนโลยีการจัดการคอร์ส (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนต่างๆ …..
  • ลักษณะที่สอง e-Learning คือ การเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า e-Learning เป็นระบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเว็บ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) และการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center Learning) ผู้เรียนเป็นผู้คิด ตัดสินใจเรียน โดยการสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ๆ ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตจริง ครอบคลุมการเรียนทุกรูปแบบ ทั้งการเรียนทางไกล และการเรียนผ่านเครือข่ายระบบต่างๆ

แหล่งข้อมูล : nectec.or.th

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะทันสมัยขนาดไหน แต่ถ้าขาดความเข้าใจในตัวเทคโนโลยีตัวนั้น แล้วใช้มันไม่เป็น ใช้มันไม่คุ้ม ก็คงจะหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลย จริงมั๊ยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยรัตน์ กัลยาความเห็น (2)

เก่งจังเลยค่ะ  อ่านแล้วเข้าใจดีมากเลยค่ะ  มีอ้างอิงดีด้วย  ขอเป็นวงจรแพลนเน็ตด้วยนะคะ 

ขณะนี้มีผู้ที่สนใจ e-learning  ทั้งในระดับประถม  มัธยม  ตลอดไปจนอุดมศึกษา  แต่รู้สึก  ประถมจะไม่ค่อยจะเห็นความสำเร็จเท่าไร  เพราะครูจัดทำ  แต่ไม่ได้สอน กระมัง  ยังสรุปไม่ได้ค่ะ

e-learning  น่าสนใจมาก  ดิฉันศึกษามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สำเร็จ ในการสร้างระบบ  อาจจะเพราะไม่เข้าใจดีพอในการดำเนินการ

จะขอปรึกษาด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะครูสิริพร คุณครูสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มแพลนเน็ต รายวิชา 355545 e-learning ได้นะค่ะ เพราะเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระเรื่องนี้โดยเฉพาะของกลุ่มนิสิตที่เรียนค่ะ....การจัดการระบบด้าน e-learning มีหลายคนยังสงสัยและไม่ค่อยจะเคลียร์เท่าไรในประเด็นที่ว่า เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนนั้นมันคือส่วนหนึ่งของ e-learning หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น WBI, CAI, e-Book เพราะจริง ๆ แล้วเราสามารถนำทั้ง CAI, e-Book และเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามาจัดการรวมกันแล้วจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี (อินเตอร์เน็ต) เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์ เปรียบเสมือนห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องเรียนดิจิตอล) ที่ลดข้อจำกัดในเรื่องเวลา สถานที่ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ค่ะ ครูกับนักเรียนมีการเข้ามาพบ พูดคุยกันผ่านระบบ หรือฝากการบ้านให้นักเรียนทำ และครูก็สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนคนไหนเข้ามาในห้องเรียนบ้าง (เข้าใช้ระบบ) ซึ่งจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับครูและนักเรียนคุยกันในห้องเรียนปกตินะแหล่ะค่ะ แต่จุดต่างอยู่ตรงที่ให้มันทันสมัยหน่อย ก็มาพบเจอกันบนเส้นสายของเทคโนโลยี.... รายละเอียดปลีกย่อย ลึก ๆ ของ e-learning นั้นมีเยอะกว่านี้ค่ะ ต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะค่ะ ....