ต้องโง่ให้เป็น

คนที่จะเป็นผู้นำในการปั่นเกลียวความรู้ต้อง "โง่ให้เป็น" ต้องรู้จักพูดว่าไม่รู้บ้าง เพื่อที่เปิดโอกาสให้คนอื่นพูด ถ้าหากตัวเองพูดซะหมด คนอื่นพูดอะไรมาก็รู้หมด ใคร ๆ ก็ไม่อยากพูด เพราะพูดไปก็ไม่มีใครฟัง โดยเฉพาะคนที่ชวนคุยเขาก็ไม่ฟัง...

ผู้นำในการปั่นเกลียวความรู้ ต้องรู้จักการดำรงสติเพื่อยับยั้งคำพูดหรือการแสดงวิวาทะของตนเอง เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ในวงเกิดความรู้ "เหลื่อมล้ำทางความรู้"

ถ้าเกิดผู้นำพูดมาก โชว์ภูมิ โชว์พาว (Power) คนในวงจะรู้สึกเบื่อ แสดงความคิดเห็นอะไรไป ผู้นำก็บอกรู้หมด รู้แล้ว การโชว์ความฉลาดของผู้นำนั้นรังแต่จะทำให้สมาชิกลดน้อย ถอยลง

วิทยากรกระบวนการก็ดี หรือแม้กระทั่งอาจารย์ก็ดี หรือผู้นำขององค์กรก็ดี ถ้าหากจะให้สมาชิกในเวที นักเรียน นักศึกษา หรือพนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันผู้นำนั้นต้อง "โง่ให้เป็น..."

บางครั้งการศึกษา ตำแหน่ง หน้าที่ ทำให้เราติด ยึดถือว่าเราเก่ง เราฉลาด ทำให้เราพลาดที่จะฟังผู้อื่น

ถ้าหากเราคิดว่าเราเก่งอยู่เมื่อใด เมื่อนั้นความรู้ของบุคคลอื่นก็จะมิสามารถหลั่งไหลส่งสู่จิตใจเราได้เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกร็ดการจัดการความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาเรียนรู้จากบันทึกนี้นะคะ

ขอบคุณค่ะ^__^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • ขอบพระคุณนะครับสำหรับบทความที่เตือนสติใ้ห้นะครับ
  • จะพยายามให้สติยับยั้งใจตนเองนะครับให้มากขึ้นนะครับ...
  • ขอบพระคุณอีกครั้ง จะติดตามอ่านต่อไปนะครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เป็นข้อคิดที่ดีค่ะ

คนเราก็นานาจิตตังค่ะ การใส่ใจ รับฟังและเคารพความคิดเห็นกัน ให้เกียรติกัน องค์กรก็มีสุขค่ะ

คุณสมบัติของคนบันทึกนี้น่าจะใช้เป็น Job specification ของคุณลิขิต (Note taker) ได้