ความเห็น 1956163

ต้องโง่ให้เป็น

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • ขอบพระคุณนะครับสำหรับบทความที่เตือนสติใ้ห้นะครับ
  • จะพยายามให้สติยับยั้งใจตนเองนะครับให้มากขึ้นนะครับ...
  • ขอบพระคุณอีกครั้ง จะติดตามอ่านต่อไปนะครับ