อาจารย์เก


ที่ปรึกษาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
Username
arjarnkea
สมาชิกเลขที่
26924
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

คนแม่ฮ่องสอนเรียกว่า อาจารย์เก เป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่บ้านเกิด บ้านปางหมูหมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน(ปัจจุบันถูกยุบไปเป็นโรงเรียนบ้านจองคำ) สอบชิงทุนไปศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นครูผู้สอนครั้งแรกในปี 2517 ณ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 ปี 2525 - 2528ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไม้ฮุงปางมะผ้า ปี2528-2529 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ ปี 2530-2538 ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปี 2539-2545 ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2546  ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาศูนย์ไทใหญ่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ชีวิตในแต่ละวัน  ทำงานเพื่อการศึกษา เพื่อชุมชน  เป็นหลัก ตั้งใจขับเคลื่อนศูนย์ไทใหญ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ลูกหลานในอนาคต

ทำงานเพื่อสังคม   แบ่งเวลาเขียนหนังสือบ้าง  เป็นวิทยากรรับเชิญบ้าง  เป็นพิธีกรบ้าง จัดรายการวิทยุบ้าง  เพื่อสนองต่อจิตนิสัยของตนเองในฐานะ "คนของสังคม"

ชีวิตนี้เพื่อสังคม ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 (ปี 2552)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท