ความเห็น 2069487

ต้องโง่ให้เป็น

เขียนเมื่อ 

คุณสมบัติของคนบันทึกนี้น่าจะใช้เป็น Job specification ของคุณลิขิต (Note taker) ได้